Utilsigtede hændelser forekommer også i børnevaccinationsprogrammet

Der har i pressen nyligt været omtale af utilsigtede hændelser (UTH) i forbindelse med forveksling af vacciner i børnevaccinationsprogrammet, og SSI har i den forbindelse rettet henvendelse til Patientombuddet, som er ansvarlig for registrering af UTH i Dansk Patientsikkerheds Database.

Patientombuddet har udtrukket UTH vedrørende vaccinationer registreret i Dansk Patientsikkerhedsdatabase i en 1-års-periode og har identificeret i alt 156 hændelser, hvoraf ca. 80 hændelser er knyttet til børnevaccinationsprogrammet. I samme periode blev registreret ca. 150.000 hændelser i databasen.

De vacciner, der anvendes i det danske børnevaccinationsprogram, er alle godkendte og registrerede vacciner, hvor selve vaccinen, tilhørende udstyr som fx sprøjte og nål, informationsmateriale samt forpakning er godkendt af lægemiddelmyndighederne. Desuden har enhver sundhedsperson pligt til at sikre entydig identifikation af såvel patient som lægemiddel før en vaccine gives.

SSI opfordrer alle, der giver vaccinationer, til at sikre at vacciner opbevares og fremtages hensigtsmæssigt og korrekt, således at risikoen for forveksling så vidt muligt elimineres, og at entydig identifikation af vaccine og patient altid sikres før injektion.

Læs mere i EPI-NYT 46/2014