Meningokoksygdom 2013

De 56 anmeldte tilfælde af Invasiv meningokoksygdom (MS) var det lavest registrerede antal, siden overvågningen startede i 1980.

Den hyppigste gruppe var igen gruppe B, men antallet af denne gruppe har dog været faldende siden først i 1990’erne. Antallet af tilfælde forårsaget af gruppe C var igen faldet (fra 46 tilfælde i 2011 til 29 tilfælde i 2012 og nu 17 i 2013). Gruppe C udgjorde dog fortsat en høj andel af MS, hvilket skyldtes det fortsatte lave niveau i MS forårsaget af gruppe B.

I 2013 blev en vaccine mod meningokokker af gruppe B godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Vaccinen Bexsero® blev i 2014 godkendt i Danmark til forebyggelse af MS hos personer over 2 måneder. Vaccinen er en multikomponent vaccine, der fremover vil blive tilbudt personer, som har været nære kontakter til en person med MS forårsaget af gruppe B-meningokokker men kan også rekvireres fra SSI til andre patientgrupper. Vaccinen kræver en udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen, EPI-NYT 33/14.

Læs mere i EPI-NYT 41/2014