Den nye fugleinfluenza er vendt tilbage i Kina

I løbet af de seneste måneder er antallet af rapporterede tilfælde af influenza A (H7N9) blandt mennesker i Kina steget. Der er ikke set tegn på smitte fra person til person, og der er ingen rejserestriktioner.

I perioden december 2013 og frem til midt januar er der set ca. 40 nye tilfælde af influenza A (H7N9), hvor der til sammenligning blot er rapporteret om 8 tilfælde de forudgående seks måneder.

De kinesiske myndigheder rapporterede for første gang om infektioner med influenza A (H7N9) - en hel ny subtype af influenza - i marts 2013. Patienterne fik influenzalignende symptomer efterfulgt af svære nedre luftvejsinfektioner, der førte til hospitalsindlæggelse. Tilfældene var geografisk spredt over flere østlige kinesiske provinser. De fleste personer var ældre og havde underliggende kronisk sygdom.

Der er nu i alt påvist 188 tilfælde og 53 dødsfald, svarende til en dødelighed på ca. 30 %. Der er foretaget smitteopsporing blandt flere tusinde kontakter til de bekræftede tilfælde, og selvom der er set enkelte eksempler på mulig smitte indenfor den samme familie, er der ikke tegn på effektiv smitte fra person til person.

Størstedelen af de rapporterede tilfælde har haft kontakt med fjerkræ eller markeder med levende fugle og fjerkræ. Lukning af sådanne markeder i det østlige Kina i foråret 2013 medvirkede formentligt til, at udbruddet klingede af inden sommeren 2013. Sæsonvariation i kineseres indtag af fjerkræ og besøg på fjerkræsmarkeder, samt sæsonvariation i influenzatransmission, kan have været andre medvirkende faktorer. Men nu ses igen en stigning i antallet af nye tilfælde med influenza A (H7N9) i Kina.

Læs mere om den nye fugleinfluenza i det opdaterede tema om influenza A (H7N9).