Udvidet mulighed for HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet og fornyet tilbud til kvinder født i 1993-1997

Den 1. januar 2014 indførtes ændrede aldersgrænser i det eksisterende tilbud om gratis HPV (human papilloma virus)-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram.

Som tidligere tilbydes HPV-vaccinen til alle piger, når de fylder 12 år, men tilbuddet er blevet udvidet således, at vaccinationerne kan gives op til de unge kvinder fylder 18 år (mod hidtil 15 år).

Der er desuden vedtaget et midlertidigt gratis tilbud om HPV-vaccination til kvinder fra fødselsårgangene 1993-1997, som tidligere har været omfattet af et tilbud. Det fornyede tilbud er gældende indtil udgangen af 2015.

Unge kvinder, der har haft deres seksuelle debut, kan fortsat have effekt af at blive vaccineret. Enten fordi de endnu ikke er smittet med HPV, eller fordi de ikke er smittet med alle de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod.

Vaccinationerne kan foretages af enhver læge, der i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Det er vigtigt at anvende de korrekte ydelseskoder ved alle vaccinationer. Ydelseskoderne danner basis for at vurdere vaccinationstilslutningen og giver mulighed for at kunne overvåge langtidseffekten af vaccination på forekomsten af de HPV-relaterede sygdomme.

Læs mere i EPI-NYT 1-2/2014