Ny forskermaskine giver sikker adgang til sundhedsdata

Forskerservice ved Statens Serum Institut lancerer i dag en forskermaskine, der på en sikker måde giver forskere adgang til sundhedsdata på SSI direkte fra deres egen arbejdsplads.

De danske sundhedsregistre er en guldgrube af muligheder for forskning. SSI arbejder løbende på at lette forskernes adgang til sundhedsdata og derigennem understøtte forskningen. Men det er samtidig vigtigt at beskytte de personfølsomme oplysninger, som sundhedsregistrene indeholder.

Derfor lancerer SSI’s Forskerservice i dag en såkaldt forskermaskine, hvor forskere fra autoriserede forskningsmiljøer kan få adgang til sundhedsdata. Data er uden navne, personnumre og andre oplysninger, der direkte identificerer enkeltpersoner.

Forskermaskinen skal give forskerne mulighed for at arbejde mere undersøgende med data, så kommende forskningsprojekter kan blive bedre og mere målrettede.

Læs mere om Forskerservice og Forskermaskinen