Fagligt Forum - 6. maj 2021

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) afholder Fagligt Forum på Statens Serum Institut torsdag den 6. maj, kl. 9.00-14.35

Fagligt Forum er et årligt dialogmøde med faglige repræsentanter for sygehusenes og kommunernes infektionshygiejniske enheder, sundhedssektorens styrelser og andre relevante samarbejdspartnere.

Formålet med mødet er en gensidig orientering og diskussion af emner, som har betydning for det forebyggende arbejde. Der udsendes dagsorden og præsentationerne publiceres på CEI´s hjemmeside.

Emne på årets Fagligt Forum er at forstå, overvåge og forebygge epidemier – erfaringer fra covid-19.

Se programmet

Tilmeldingsformular

Alle felter med * skal udfyldes.