Influenzavaccination

Influenza er en virusinfektion, som kan ramme alle mennesker.

Influenza optræder i bølger af 4-6 ugers varighed, oftest i perioden december-marts. Vi betegner det først som en influenzaepidemi, når den registrerede influenzaforekomst på landsplan er markant højere end den forventede.
Der optræder egentlige epidemier 2-3 gange i løbet af en periode på 10 år.

Under en epidemi rammes omkring 20 procent af befolkningen af sygdommen, og man ser tydelige stigninger i antal hospitalsindlæggelser og dødsfald. Sygdommen udgør dog ikke en alvorlig trussel for yngre, raske personers sundhedstilstand.

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til udgangen af året. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2018.

Læs mere i EPI-NYT 38/17

Spørgsmål og svar

 

Sidst redigeret 11. oktober 2017