Human Papillomavirus vaccine (Cervarix)

Til injektion

Synonymer

HPV vaccine, Human Papillomavirus vaccine, Livmoderhalskræft vaccine

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder protein fra Human Papillomavirus (HPV) type 16 og 18 i form af viruslignende partikler.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan anvendes fra 9 års alderen til begge køn og kan forebygge forstadier til kræft i de kvindelige kønsorganer, omkring endetarmsåbningen (anus) og analkræft, samt de fleste tilfælde af livmoderhalskræft relateret til specifikke HPV-typer.
Vaccinen kan anvendes forebyggende, og har ingen effekt på infektion eller sygdom, der allerede er tilstede.

Vaccinationsdosis

Fra 9 år til og med 14 år gives to doser på hver 0,5 ml. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald 3 måneder.

Fra 15 år og derover gives tre doser på hver 0,5 ml - ved måned 0, 1 og 6.

Personer, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program.

Eventuelt behov for revaccination er endnu ikke fastlagt.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccination bør udsættes til graviditeten er afsluttet.

Cervarix bør kun gives i ammeperioden, når mulige fordele opvejer mulige risici.

Der henvises til egen læge.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinen beskytter mod sygdom, som er forårsaget af HPV-type 16 og 18, samt til en vis grad mod sygdom forårsaget af visse relaterede kræftfremkaldende HPV-typer.

Der er påvist beskyttelse i adskillige år efter endt vaccinationsserie. Der savnes endnu erfaringer vedrørende længerevarende beskyttelse.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og smerte på injektionsstedet, hovedpine og muskelsmerter.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Tilbage til alfabetisk oversigt

Sidst redigeret 16. august 2017

Relateret indhold

Om de enkelte vacciner

Cervarix
Gardasil

Produktresumé

Cervarix (EMA)