PDF-ikonPrintikon

Interval mellem vaccinationer

For at få børnene vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde anbefales det, at vaccinationsprogrammet så vidt muligt overholdes.

OBS!  Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram
 
Fra 3. april 2017 skal der igen vaccineres med primærvaccinen DiTeKiPol/Act-Hib® til børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet. 

I ” Udfasning af det midlertidige vaccinationsprogram” er der nærmere beskrevet, hvorledes børn, der er opstartet vaccination i det midlertidige vaccinationsprogram, kan færdigvaccineres fra 3. april 2017. 

Som hovedregel bør vaccination udskydes, hvis barnet har feber. Almindelig forkølelse uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination. 

Lille billede af skema med vaccinationsintervaller for HPV

Intervaller i HPV-vaccinationsserierne

Eventuel udskydelse af vaccination bør drøftes med lægen.

Er vaccinationsplanen ikke overholdt, bør den eller de manglende vaccinationer gives snarest muligt, se minimumsintervaller i skemaet. 

Der skal aldrig begyndes forfra i en vaccinationsserie, selvom det anbefalede tidsinterval er overskredet. Der fortsættes således med den næste dosis i serien.

Bemærk, at:

  • alle vaccinerne kan gives samtidigt, men med forskellige indstikssteder
  • ingen vacciner må blandes, med mindre det er angivet på pakningen
  • forskellige vacciner kan gives med vilkårligt interval

Se også Vejledende intervaller mellem levende og dræbte vacciner.

OBS - Tilpasning til børnevaccinationsprogrammet
Udenlandske børn er ofte vaccineret efter et andet program. Læs her om tilpasning til det danske vaccinationsprogram.

Vaccine Alder ved vaccination Interval Anbefalet  Min. Maks.

DiTeKiPolHib /

DiTeKiPolHibHbv

*1 mdr. for DiTeKiPolHib

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 2 mdr.* Intet
5 mdr.  Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 6 mdr. Intet 
12 mdr.        

Pneumokok

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 1 mdr. Intet
5 mdr. Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 2 mdr. Intet
12 mdr.        
MFR 15 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
Ca. 2½ år 1 mdr. Intet
4 år        

DiTeKiPol (revaccination) /

diTeki booster og IPV

5 år Fra sidste grund-vaccination 4 år 4 år Intet
DiTe (revaccination)   Fra sidste revaccination Hvert 10. år 10 år Intet
HPV (9-valent) to-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
6 mdr. 5 mdr. 13 mdr. Overskrides dette anbefales et tre-dosis program.
HPV (9-valent) tre-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
1 mdr. 1 mdr. Det anbefales, at alle tre vacciner gives inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt.
Mellem 2. og
3. injektion
5 mdr. 3 mdr.

Sidst redigeret 13. november 2017