PDF-ikonPrintikon

Årsrapporter om børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut har i samarbejde udarbejdet årsrapporter om børnevaccinationsprogrammet i Danmark i 2014, 2015 og 2016.

Årsrapporterne beskriver vaccinationsprogrammet og de aktiviteter, der var forbundet med vaccinationsprogrammet i de enkelte år.
Årsrapporten er således tænkt som et samlet opslagsværk for børnevaccinationsprogrammet.

Årsrapporten udgives hvert år i slutningen af april i forbindelse med European Immunization Week.

Overordnet set virker børnevaccinationsprogrammet efter hensigten, men der er plads til forbedring. Årsrapporten for 2015 har særligt fokus på de udfordringer, der er med den faldende tilslutning HPV-vaccination.

I 2016 steg tilslutningen til næsten alle vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Tilslutningen til HPV-vaccinen udviste dog et markant fald, og årsrapporten for 2016 beskriver bla. den forstærkede indsats for at øge
tilslutningen til HPV-vaccination.

Årsrapporten for 2014 
Årsrapporten for 2015
Årsrapporten for 2016

Sidst redigeret 26. april 2017