Human papillomavirus-vaccine (HPV) 1, vaccinationstilslutning

Andel vaccineret med Human papillomavirus-vaccine (HPV) 1, Fødselsår: 1993-2006, Køn: Kvinder, Kommune: København

LukLuk

Datagrundlag

Hjemmesiden opdateres cirka en gang om måneden. Oplysninger om vaccinationer hentes fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Siden november 2015 er der pligt til at indberette vaccinationer direkte til DDV. Såfremt vaccinationen er indberettet direkte til DDV vil den tælle med i opgørelsen uden forsinkelse. Såfremt vaccinationen indberettes med de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning med Danske Regioner, kan der være op til tre måneders forsinkelse fra en vaccination er givet til den optræder i opgørelsen. Langt de fleste af vaccinationerne indberettes nu direkte til DDV.

Den 1. januar 2009 indførtes vaccination mod humant papillomavirus (HPV) i det danske børnevaccinationsprogram som et tilbud til piger i 12-års-alderen født i 1996 og senere. Vaccinen kan gives gratis til pigen fylder 18 år.

Endvidere blev piger født i 1993, 1994 og 1995 tilbudt gratis HPV-vaccination i et catch-up-program.

Ved opgørelse af vaccinationstilslutningen er der brugt vaccinekoderne for henholdsvis den fire-valente HPV-vaccine (Gardasil®), den to-valente vaccine (Cervarix®) og den ni-valente HPV-vaccine (Gardasil®9). Alle vacciner er, såfremt disse doser gives med bestemte tidsintervaller, godkendt i et to-dosis-program i henholdsvis 9-13 og for de to sidstnævnte vacciner i 9-14-års-alderen såfremt disse doser gives med bestemte tidsintervaller. Andelen af piger, som har fået mindst én HPV-vaccination kan ses som HPV 1. Andelen af piger, som enten har fået to doser HPV-vaccine svarende til to-dosis-programmet ELLER har fået tre doser kan ses som ”HPV færdigvaccineret”.

Ved tidligere opgørelser af vaccinationstilslutningen er brugt de ydelseskoder, som de praktiserende læger anvender til afregning af vaccination. Idet hovedparten af børnevaccinationer nu registreres direkte i DDV er vi gået over til at bruge vaccinekoderne, som beskrevet ovenfor. Der kan være mindre afvigelser imellem de to opgørelsesmetoder i tildeling af dosisnummer.

Vaccinationstilslutningen opgøres for alle piger født i et bestemt kalenderår. Tælleren er således fx antal piger født i 2004, som har modtaget fx HPV 1-vaccination på opgørelsestidspunktet, og nævneren er alle piger fra denne årgang bosiddende i det valgte geografiske område på den første dag i opgørelsesmåneden.

Vær opmærksom på, at der vil gå noget tid før vaccinationstilslutningen for pigerne født i de yngste årgange når sit endelige niveau. Kigger vi fx på piger født i 2004 og ønsker at aflæse vaccinationstilslutningen for en vaccine som skal gives i 12-års-alderen: Piger fra dette kalenderår er født fra 1.1 til 31.12.2004. Det vil sige at de sidstfødte piger i denne årgang først fylder 12 år 31.12.2016. Ydermere er det almindeligt, at nogle af disse piger vil få deres vaccinationer forsinket i forhold til det anbefalede vaccinationstidspunkt.

Ved visning af vaccinationsdækning på kort kan det forekomme, at vaccinationsdækningsprocenten i mouseover-teksten for et givent område, ikke synes at svare til den farvekategori området har. Dette skyldes at vaccinationsdækningsprocenten i mouseover-teksterne er afrundet til nærmeste heltal. Hvis fx en farvekategori omfatter dækningsprocenter fra 92-95 % vil en beregnet dækningsprocent for et område på 95,7 have denne kategoris farve, men dækningsprocenten vil være rundet op til 96 % i mouseover-teksten.