Parasitologisk Laboratorium

Parasitologisk Laboratorium på Statens Serum Institut fungerer dels som primærlaboratorium til diagnostik af parasitære infektioner, dels som referencelaboratorium for landets mikrobiologiske afdelinger, herunder håndtering af udbrud samt indsamling og rapportering af de nationale tal omkring malariainfektioner.

Undersøgelser

Rutine

  • Påvisning af tarmprotozoer ved PCR
  • Påvisning af tarmparasitter ved mikroskopi
  • Påvisning af øvrige parasitter ved mikroskopi og PCR
  • Påvisning af antistoffer mod parasitter
  • Udvidet serologisk undersøgelse for antistoffer mod Toxoplasma gondii

Special

Referencefunktioner

Teknisk ekspertise

Laboratoriet modtager indberetninger fra klinisk mikrobiologiske afdelinger omkring danske malaria tilfælde.
Laboratoriet foretager i forbindelse med udbrud sub- og genotypning af påviste parasitter, så som Giardia og Cryptosporidium.

Rådgivning

Klinisk rådgivning omkring udredning, diagnostik og behandling af humane parasitære infektioner.

Rapportering

Årlig rapport omkring national overvågning af danske malaria tilfælde og publikationer i internationale tidsskrifter.

Projekter / aktiviteter / forskning

Laboratoriet udvikler og forbedrer til stadighed diagnostiske analyser. Endvidere deltager laboratoriet i forskningsprojekter omkring toxoplasmose, bændelorm, "emerging infections" så som fx babesiose, og tarmprotozoer med uafklaret patogenicitet, så som Blastocystis sp. og Dientamoeba fragilis.

Sidst redigeret 4. januar 2017

Kontakt

Bakterier, Parasitter og Svampe
Parasitologisk Laboratorium
Henrik Vedel Nielsen

Tlf.: 3268 3995
Fax: 3268 8180