Om smitteberedskab

Kampen mod smitsomme sygdomme har været en af de største udfordringer i menneskehedens historie. For at imødegå trusler fra nye og eksisterende smitsomme sygdomme, er det nødvendigt at have et velfungerende smitteberedskab baseret på forskning.

Trusler fra smitsomme sygdomme

Selv i et moderne samfund som Danmark er kampen mod smitsomme sygdomme ikke blot historie.

Spredning af antibiotikaresistente bakterier og sygehusinfektioner, hiv-epidemien, fødevarebårne infektioner samt infektioner, der stammer fra dyr, er alle eksempler på udfordringer for det moderne smitteberedskab.

Spektret af infektionssygdomme er ikke stabilt: Nye infektionssygdomme erkendes og velkendte infektionssygdomme får ny betydning, ikke mindst i lyset af globaliseringen.

Det danske smitteberedskab

For at imødegå disse trusler er det nødvendigt at have et velfungerende smitteberedskab baseret på forskning.

Et sådant smitteberedskab forudsætter:

  • moderne kvalitetssikret diagnostik og karakterisering af mikroorganismer, herunder anvendelse af gensekventering
  • kapacitet til at udvikle diagnostik af nye mikroorganismer
  • rettidig epidemiologisk og mikrobiologisk overvågning, herunder kapacitet til løbende at bearbejde og analysere data
  • beredskab til at udrede udbrud og finde smittekilder
  • forsyningssikkerhed på bl.a. vaccineområdet
  • kapacitet til at imødegå trusler fra bioterror
  • rådgivning, kommunikation og formidling til myndigheder, sundhedsprofessionelle og borgere
  • træning, uddannelse, kvalitetssikring og øvelsesvirksomhed
  • et velfungerende samarbejde mellem aktørerne på området, nationalt som internationalt.

For at sikre at smitteberedskabet kan reagere hurtigt på nye krav eller nyerkendte udfordringer, er det vigtigt, at der sker en løbende opbygning af viden, metodeudvikling, forskning på højt niveau og internationalt samarbejde.

Statens Serum Instituts forskellige forretningsområder som diagnostiske undersøgelser, epidemiologi og vaccineforsyning skaber vigtige synergier for at bidrage til det danske smitteberedskab.

 

Sidst redigeret 21. marts 2016