Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

En række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger. Liste over sygdommene ses her på siden.

De individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kaldes også kliniske anmeldelser.

Eksempel på anmeldelsesblanket for smitsomme sygdomme (Blanket 1515)

Til anmeldelse anvendes papirformular 1515.
Det er desværre endnu ikke muligt at benytte elektronisk indberetning til disse anmeldelser.

Formularen kan rekvireres hos Pekema A/S:

Link til bestillingsformular

Anmeldelsen sendes til Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut samt til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted.

Ved anmeldelse af Creutzfeldt-Jacob sygdom (CJD) benyttes, ud over formular 1515, også et særligt CJD spørgeskema (pdf).

Ved anmeldelse af aids benyttes, ud over formular 1515, også et særligt supplerende aids-spørgeskema (pdf).

Data for de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kan ses under Overvågning i tal, grafer og kort.

De individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

 • Aids
 • Anthrax
 • Botulisme
 • Creutzfeldt-Jakob
 • Difteri
 • Fugleinfluenza hos mennesker
 • Hepatitis:
  - A akut
  - B akut
  - B kronisk
  - C akut
  - C kronisk
 • Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
 • Hæmorrhagisk feber (Lassa, Marburg, Ebola)
 • Kolera
 • Kongenit rubella
 • Kopper
 • Legionella pneumoni
 • Lepra
 • Leptospirose
 • Levnedsmiddelbåren sygdom
 • Meningokoksygdom
 • Morbilli
 • Neuroborreliose
 • Ornitose
 • Pandemisk influenza (i den præpandemiske alarmperiode, efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen)
 • Paratyfus
 • Parotitis
 • Pertussis hos børn < 2 år
 • Pest
 • Plettyfus (typhus exanthematicus)
 • Polio
 • Purulent meningitis 
 • Rabies 
 • Rubella i graviditeten 
 • SARS
 • Shigella dysenteri 
 • Tetanus 
 • Tuberkulose
 • Tyfus 
 • Vandbåren sygdom
 • Verotoksinproducerende E. coli (VTEC)

 

Sidst redigeret 8. oktober 2015