Infektioner erhvervet på sygehuse (HAIBA)

Overvågning af infektioner erhvervet i sundhedssektoren er en vigtig del af infektionskontrol. Alene den opmærksomhed, som overvågningen medfører, kan bidrage til at forebygge infektioner. Samtidig giver overvågningsdata grundlag for evidens i forebyggelse.

HAIBA, hospital acquired infections databasen, er et automatisk værktøj til national overvågning af de mest almindelige sygehuserhvervede infektioner.

I begyndelsen af 2015 blev HAIBA lanceret med visning af bakteriæmier og Clostridium difficile-infektioner. Senere i 2015 fulgte urinvejsinfektioner erhvervet i forbindelse med behandling på sygehus. I 2016 forventes visse post-operative infektioner.

HAIBA er baseret på datafangst fra allerede eksisterende datakilder, og kræver dermed ikke, at klinikerne eller andre medarbejdere anvender tid til registrering og indberetning.

Læs mere om

 

 

 

 

Sidst redigeret 7. marts 2016

 

Eksternt link