Overvågning af smitsomme sygdomme

Overvågning af smitsomme sygdomme, mikroorganismer og vaccinationstilslutningen er en central del af det nationale og internationale smitteberedskab.

Overvågningen af smitsomme sygdomme, mikroorganismer og vaccinationstilslutningen tjener flere formål, herunder blandt andet at:

  • opdage sygdomsudbrud
  • vurdere tendenser og udvikling over tid
  • bestemme særlige befolkningsgrupper i risiko for bestemte sygdomme, eksempelvis forekomst i forhold til alder, køn, geografi og personlige karakteristika som adfærd og etnicitet
  • vurdere og bestemme effekt af forebyggende tiltag som oplysning til borgerne, forebyggende kampagner og vaccinationsprogrammer
  • opdage ændringer i bakterier og virus som for eksempel forekomst af modstandsdygtighed (resistens) over for antibiotika eller fremkomst af særlige sygdomsfremkaldende mikrober
  • bestemme sygdomsbyrden som følge af forskellige sygdomme og dermed prioritere forebyggelse og kontrol
  • rejse forskningsspørgsmål og –hypoteser om smitsomme sygdomme.

De danske overvågningsregistre er af så høj kvalitet, at de ofte kan bruges i forbindelse med forskningsprojekter.

Overvågning omfatter løbende registrering og analyse af eventuelle problemer, fx ændringer i sygdomshyppighed, sygdomsudbrud, fremkomst af nye mikroorganismer og resistensformer eller mere virulente typer af gammelkendte smitstoffer.

Et moderne overvågningssystem omfatter ikke alene indsamling og registrering af sygdomsdata, men også en rettidig og løbende formidling af viden til de personer og myndigheder, der har ansvar for sygdomsbehandling, forebyggelse og kontrol. Formidling sker bl.a. gennem EPI-NYT og Influenza-Nyt samt i Overvågning i tal, grafer og kort og gennem HAIBA.

Figur, overvågning af smitsomme sygdomme

Overvågningsdata indgår i en cyklus, hvor udviklingen i smitsomme sygdomme løbende analyseres og sygdomsudbrud opspores og bekæmpes

Der er ikke etableret overvågningssystemer for alle smitsomme sygdomme og mikroorganismer.

Sygdomme der er særligt alvorlige eller særligt smitsomme overvåges, ligesom der er national overvågning af de fleste sygdomme, som er mulige at forebygge gennem fx vaccinationer.

Det er SSI's strategi gradvist at basere en stor del af overvågningen på data der allerede eksisterer i nationale registre og it-systemer, herunder Den Danske Mikrobiologodatabase (MiBa) og HAIBA (infektioner erhvervet på sygehuse). Dermed lettes indberetninger for medarbejdere i det danske sundhedsvæsen.

 

Sidst redigeret 21. marts 2016