Internationalt samarbejde

Statens Serum Institut indgår aktivt i det internationale samarbejde inden for kerneområderne epidemiologi, specialdiagnostik, biologisk beredskab og sikring af vaccineforsyning.

I en globaliseret verden er infektionsbilledet ustabilt. Den øgede trafik mellem lande og kontinenter, turisme og voksende samhandel gør, at smitsomme sygdomme kan spredes med en hidtil uset hastighed.

Statens Serum Institut indgår derfor aktivt i det internationale samarbejde inden for kerneområderne epidemiologi, specialdiagnostik, biologisk beredskab og sikring af vaccineforsyning.

Statens Serum Institut er endvidere dansk kontaktcenter for det verdensomspændende varslingssystem under WHO og et tilsvarende varslingssystem mellem EU-landene.

Konkret udmøntes samarbejdet i:

  • deltagelse i europæisk og international sygdomsovervågning koordineret af henholdsvis ECDC og WHO
  • varetagelse af internationale opgaver for ECDC og WHO, bl.a. gennem kontrakter og drift af WHO collaborating centres
  • international forskning, overvågning og udviklingssamarbejde
  • undervisning og uddannelse, bl.a. gennem det europæiske program for uddannelse i interventionsepidemiologi, EPIET
  • deltagelse i det europæiske program for uddannelse i public health microbiology, EUPHEM
  • deltagelse i ECDC's rådgivende forum og forskellige arbejdsgrupper
  • kontaktpunkt for EU's varslingssystem EWRS
  • kontaktpunkt for WHO's sundhedsregulativ IHR.

 

 

Sidst redigeret 21. marts 2016

Relaterede links

European Center for Disease Prevention and Control, ECDC

EPIET
The European Programme for Intervention Epidemiology Training

Eurosurveillance
Europe's Journal on infectious disease epidemiology, prevention and control

WHO-EUROPE 

WHO, IHR
International Health Regulations

Sundhedsstyrelsen, IHR
Det Internationale Sundhedsregulativ