Auditor-kursus i infektionshygiejne 2019

Få praktisk erfaring og øget kompetence i at udføre intern audit i infektionshygiejne med udgangspunkt i Nationale Infektionshygiejne retningslinjer

Målgruppe

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige personer som arbejder med infektionshygiejne.

Kursets indhold

Auditorkurset i infektionshygiejne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Deltagerne får indsigt i planlægning, opbygning og anvendelse af, samt praktisk brug af, de nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og andre retningsgivende dokumenter inden for området.

Kurset indeholder lektioner med teori, gruppearbejde og praktiske øvelser i planlægning og gennemførelse af interne audit i sundhedssektoren. Lektionerne behandler emner som forbedringsarbejde, kvalitetsledelse, brug af infektionshygiejniske retningslinjer, risikostyring samt indsamling af infektionshygiejniske data og opfølgning og tilbagemelding på samme. Også diskussion af erfaringer med opfyldelse og efterlevelse af indikatorer indgår. Kurset afsluttes med en test.

Tidspunkt og sted

Kurset finder sted i uge 6, mandag - torsdag (4.-7. februar 2019). Kurset afholdes på Statens Serum Institut.

Tilmelding

Skal ske til Christina Brandt Andersen, senest d. 18. januar 2019. Ved tilmelding skal oplyses: Navn, titel, ansættelsessted, EAN-nr. evt. reference og kontaktperson til brug for fakturering.

Kurset afholdes, såfremt der opnås bindende tilsagn fra mindst 12 deltagere inden 18. janaur 2019.

Spørgsmål rettes til .

Pris

Forventet pris 12.000 kr. (excl. moms). Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost samt afsluttende middag. Overnatning og rejseomkostninger er ikke inkluderet.

Sidst redigeret 6. november 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

NIR

NIR indholdsboks blank

Samlet oversigt over nuværende og kommende udgivelser