Uddannelse

Uddannelse af personale til at varetage de faglige opgaver i det infektionshygiejniske team er forudsætningen for at kunne opstille, implementere og evaluere et infektionskontrolprogram i sundhedssektoren.

Ny Nordisk uddannelse i infektionshygiejne

Nordisk Ministerråd har udpeget Göteborg Universitet, som den institution der skal varetage en ny nordisk uddannelse i infektionshygiejne. Uddannelsen er ved at blive udformet, og der forventes opstart af uddannelsen i foråret 2019. Så snart der foreligger flere detaljer om optagelse og endeligt indhold samt opstart, vil CEI bringe disse oplysninger.

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi indeholder et 3 dages kursus i infektionshygiejne.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Der har tidligere været udbudt specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejnen (hygiejnesygeplejersker). Uddannelsen er monofaglig, og består af 18 ugers teori og 12 ugers praktik, specialuddannelsen er fastlagt til 45 ECTS. Der betales for kursus.

Specialuddannelsen er pt. hvilende.

Sundhedsstyrelsen - Den Danske Hygiejnesygeplejerskeuddannelse

CIR nr. 113 af 10.07.2000
Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

BEK nr. 624 af 28.06.2000
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Sidst redigeret 12. januar 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751