Uddannelse

Uddannelse af personale til at varetage de faglige opgaver i det infektionshygiejniske team er forudsætningen for at kunne opstille, implementere og evaluere et infektionskontrolprogram i sundhedssektoren.

Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien

Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien er en tværfaglig nordisk uddannelse ved Nordiska högskolan i folkhälsovetenskap i Gøteborg, Sverige. Programmet startede i våren 2007.

Diplomprogrammet retter sig først og fremmest mod læger og sygeplejersker som arbejder med infektionshygiejne, i alle de nordiske lande. Diplomprogrammet er opbygget af enkeltstående internatkurser og er fastlagt til 60 ECTS. Der betales for ophold.

Den 11 juni 2013 besluttede det at afvikle NHV. NHV vil således have kursusvirksomhed frem til høsten 2014 og med endeligt ophør den 31.12.2014.

Der har siden NHV´s lukning pågået et løbende udredningsarbejde under Nordisk Ministerråd med henblik på oprettelse af en fælles nordisk uddannelse i Infektionshygiejne (smittskydd og vårdhygien).

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi

Uddannelse til speciallæge i klinisk mikrobiologi indeholder et 3 dages kursus i infektionshygiejne.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Der har tidligere været udbudt specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejnen (hygiejnesygeplejersker). Uddannelsen er monofaglig, og består af 18 ugers teori og 12 ugers praktik, specialuddannelsen er fastlagt til 45 ECTS. Der betales for kursus.

Specialuddannelsen er pt hvilende.

Sundhedsstyrelsen - Den Danske Hygiejnesygeplejerskeuddannelse

CIR nr. 113 af 10.07.2000
Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

BEK nr. 624 af 28.06.2000
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

Sidst redigeret 1. juni 2017

Relateret indhold

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751