Infektionshygiejniske retningslinjer for multiresistente tarmbakterier

Multiresistente tarmbakterier

Disse tarmbakterier kan opdeles i:

  • ESBL (extended spectrum beta-lactamase)-producerende enterobakterier
  • Carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE)
  • Vancomycin-resistente enterokokker (VRE)

Forekomst

ESBL-enzymerne findes især i tarmbakterierne E. coli og K. pneumoniae, som herved er resistente over for alle penicilliner, 2. og 3. generations cephalosporiner samt ofte fluorokinoloner og en del desuden for aminoglykosider.

Carbapenemase-enzymerne findes i lighed med ESBL-enzymerne særligt i tarmbakterierne E. coli og K. pneumoniae, som udover at være resistente over for alle de ovennævnte antibiotika desuden er resistente over for carbapenemer (fx meropenem), og der er ofte kun få eller ingen antibiotika tilbage til at behandle infektioner med.

Vancomycin-resistens findes i enterokokkerne Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium, og da VRE ofte også er resistente over for ampicillin og gentamicin, er der kun få antibiotika tilbage til at behandle infektioner med. 

Disse multiresistente bakterier udgør et stigende problem i Danmark.

Smitteveje og infektionshygiejniske retningslinjer

Bakterierne smitter ved direkte og indirekte kontakt samt fækal-oralt. Håndhygiejne er derfor den vigtigste enkeltstående faktor til forebyggelse af smittespredning.

De generelle infektionshygiejniske retningslinjer skal altid overholdes, se NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren.

Herudover anvendes de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer som beskrevet i NIR om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, se afsnit 5.1 side 35-41.

Læs mere
CEI-NYT nr. 132 april 2015
EPI-NYT uge 39b,2012
EPI-NYT uge 43, 2013
EPI-NYT uge 42/43, 2014
EPI-NYT uge 48, 2016
ESBL-producerende tarmbakterier (Svensk rapport fra Folkhälsomyndigheten 2014)

Sidst redigeret 31. maj 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751