Supplerende infektionshygiejniske retningslinjer

Supplerende infektionshygiejniske retningslinjer anvendes ved sygdomme, der spredes ved dråber, luftbårent eller ved kontakt. Enkelte sygdomme volder erfaringsmæssigt store problemer, hvorfor der er tilføjet separate afsnit om disse i kapitel 5 (multiresistente bakterier, tuberkulose, Clostridium difficile, norovirus, RS-virus, mæslinger og skoldkopper, SARS & MERS, virale hæmorrhagiske febersygdomme (herunder ebola), fnat (herunder skorpefnat)) samt et afsnit om væggelus i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.  

Læs mere

MRSA vejledningen
Tuberkulosevejledning, august 2015
Pandemiberedskab
Influenza-Nyt - Statens Serum Institut
Influenza - Sundhedsstyrelsen

Sidst redigeret 24. januar 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751