Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne.

NIR er udarbejdet med henblik på tilpasning og ajourføring af infektionshygiejniske retningslinjer på sygehuse og i primærsektoren.
Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.
NIR er udarbejdet i et samarbejde med en faglig arbejdsgruppe og været i høring i de relevante faglige selskaber og andre parter, herunder Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Forside  Titel  Udgave   Bilag
Forside_NIREndoskoper_2018

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper.

www.ssi.dk/NIRendoskoper

6. udgave 2018  
Forside NIR HH 2018 udgave 2

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne

www.ssi.dk/NIRhaandhygiejne

2. udgave 2018
 NIR Desinfektion Forside

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRdesinfektion

1.3 udgave 2018

Rettelsesblad
Forside - NIR Tandklinikker

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker

www.ssi.dk/NIRTandklinikker Under revision

1.2 - April 2018

 Rettelsesblad
Forside-NIR_Generelle

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRGenerelle

1. udgave 2017
NIR præhospital

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om præhospital infektionshygiejne

www.ssi.dk/NIRpraehospital

1. udgave 2016  
 

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRsupplerende

5. udgave 2016  
Forside NIR Intravaskulaere  

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre

www.ssi.dk/NIRivkatetre

2.1 udgave 2016

Rettelsesblad
 Forside NIR Almen Praksis

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Almen Praksis

www.ssi.dk/NIRalmenpraksis

1. udgave 2015
 
 Forside NIR Tekstiler

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren

www.ssi.dk/NIRtekstiler

1. udgave 2015  
 Forside NIR Rengoring

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for rengøring i hospitals- og primær-sektoren, herunder dagtilbud og skoler 

www.ssi.dk/NIRrengoering

1. udgave 2015  
 Forside NIR Operativt

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område

www.ssi.dk/NIRoperativ

1.1. maj 2015

 Rettelsesblad
 Forside NIR Respirations 2 udg 2015

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for håndtering af udstyr til respirationsterapi

www.ssi.dk/NIRrespirationsudstyr

2. udgave 2015  
 Forside NIR UVI 1 udg 2014

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urinvejsdrænage og inkontinenshjælpemidler

www.ssi.dk/NIRuvi

1.1.  Marts 2015

 Rettelsesblad
Forside-NIR_Nybygning

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Nybygning og Renovering

www.ssi.dk/NIRnybygning

1. udgave 2013 

 
Forside NIR Nøglepersoner

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område

www.ssi.dk/NIRnoeglepersoner

1. udgave
Marts 2012  
 
Forside - Prionsygdom Prionsygdom, Hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitte i sundhedssektoren. Retningslinier.  1. udgave 2001   
Forside - Kvalitetshåndbog Del I

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del I: Systemdel

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del II

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del II: Den tekniske dokumentation - Kravspecifikationer

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - Kvalitetshåndbog Del III

Kvalitetshåndbog for sterilcentraler. Del III: Instruktioner, blanketter og skemaer - Eksempler

Under revision

1. udgave 2000   
Forside - RogA Legionella Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom 1. udgave 2000   
Forside - Kirurgisk sårinfektion Risikofaktorer for kirurgisk sårinfektion. Et litteraturstudie 1995   

Udgåede udgaver af publikationer fra Central Enhed for infektionshygiejne

Udgåede publikationer kan rekvireres hos Central Enhed for Infektionshygiejne,

  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper, 5 udgave 2013.
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, December 2013
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation, 4. udgave 2011
  • Ventilation Infektionsprofylakse i relation til ventilations- og respirationsudstyr i sundhedssektoren, 1. udgave 2001
  • Råd og Anvisning: Katetre Infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale, 1. udgave 1999
  • Desinfektion i Sundhedssektoren, 7. reviderede udgave 2004
  • Råd og Anvisninger om desinfektion, 5. reviderede udgave 1992
  • Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion 4. reviderede udgave 1988
  • Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion 2. reviderede udgave 1982
  • Råd og Anvisninger om kemisk desinfektion 1. udgave 1979
Sidst redigeret 20. august 2018