PDF-ikonPrintikon

Infektionshygiejniske standarder

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer har afløst de infektionshygiejniske standarder i det danske sundhedsvæsen. Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra den danske sundhedssektor og publikationer er frit tilgængelige på CEI's hjemmeside. Se de tilgængelige Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer på www.ssi.dk/NIR.

 

NIR Indholdsboks

Sidst redigeret 5. oktober 2016

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751