Håndhygiejne

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren

Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning mellem personale og patient, patient og personale.

Håndhygiejne udføres af alt personale, som har patientkontakt eller som udfører rene eller urene opgaver i såvel primær- som i sekundærsektoren.

Håndhygiejne skal udføres

  • før alle rene procedurer og
  • efter alle urene procedurer samt
  • efter brug af handsker

Hånddesinfektion med 70-85 % ethanol tilsat hudplejemiddel skal udføres i 30 sekunder, når hænderne er synligt rene og tørre.

Håndvask med hudvenlig sæbe og kuldslået vand skal udføres i 15 sekunder, når hænderne er synligt forurenede eller våde og ved kontakt med patienter med infektiøs diarre.

Håndvask skal efterfølges af hånddesinfektion.

Undervisning i håndhygiejne - se det usynlige snavs på hænderne

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne og Værd at vide om håndhygiejne kursus
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, (pdf-fil)

Sidst redigeret 24. marts 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Poster A4 - Håndhygiejne

Sådan udfører du korrekt

håndhygiejne
hånddesinfektion
håndvask