Andet materiale

Klik her for at komme til Hent materiale, en samlet oversigt over materiale fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

Bilag Udgivelse
Supplerer de infektionshygiejniske retningslinjer  
Bilag til Arbejdsdragt vejledning /Sundhedsstyrelsen Februar 2010
Oversigt over hudplejemidler, der kan anvendes sammen med Klorhexidin Juli 2016
Notat Udgivelse
Orientering om risiko for Mycobacterium chimaera  Juli 2015 
GU-sæt: Infektionshygiejniske overvejelser ved gynækologisk undersøgelse April 2012
Kort information: Behandling med Garra rufa fisk (doktorfisk) – overvejelser vedrørende smitterisiko og forebyggelse  November 2011 
Rapporter mm. Udgivelse
Rapporter er CEI´s undersøgelse af et infektionshygiejnisk problemfelt og indeholder en konklusion. Rapporter har ikke været i høring  
HALT 2 Rapport  2015

Christensen M et al. Artikel i Eurosurveillance - Reuse of single-use sterile medical devices in Danish hospitals decreased after report discouraged it 

Genbrug af medicinsk engangsudstyr 2. oplag

 1999

 1997

Andre vejledninger Udgivelse
Vejledninger som ikke udgår fra CEI, men som skal medtænkes i det forebyggende infektionshygiejniske arbejde  
MRSA vejledning - Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave 2016 Oktober 2016
Tuberkulosevejledning  2015

 

Sidst redigeret 30. maj 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751