Retningslinjer

At forebygge spredning af infektioner er en opgave, der varetages af myndigheder, rådgivende institutioner og ledelsen af den enkelte institution.
Målet er, at patienter, personale og pårørende i videst muligt omfang er beskyttet mod smitte under deres ophold og arbejde i sundhedssektoren og dens institutioner.

Der er ikke ét lovsæt, der omhandler infektionshygiejne, men et netværk af

  • love
  • regler
  • vejledninger og
  • anvisninger

som tilsammen regulerer området.

Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen er primære myndigheder med lov og regelsæt, der fastlægger krav til hygiejne.

Central Enhed for Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut er rådgivende for disse myndigheder. CEI har eneansvaret for at udvikle, udarbejde og vedligeholde Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) med et evidensbaseret fagligt indhold.

Det er hermed til enhver tid ledelsen af institutionen, der er ansvarlig for at fastlægge kvaliteten af det forebyggende infektionshygiejniske arbejdet ud fra de gældende love, regler, vejledninger og anvisninger, at formulere denne kvalitet i lokale retningslinjer og at implementere og evaluere dette.

Sidst redigeret 24. januar 2018

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751