Organisering

Centrale aktører, love og regler

Der er i Danmark en række forskellige aktører og regler inden for infektionshygiejne.

Her finder du beskrivelser af og links til alle centrale aktører, love og regler, bekendtgørelser, vejledninger, faglig rådgivning, standarder og retningslinjer inden for det infektionshygiejniske område.

Linksamlingen er målrettet sundhedsfagligt personale, som har brug for overblik og en samlet indgang til infektionshygiejne i Danmark.

Internationale aktører som har betydning for infektionshygiejnen i Danmark er også nævnt og indgår i linksamlingen.

Centrale aktører

Sidst redigeret 23. januar 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751