NIR for Tandklinikker

Er nu udkommet og ligger til fri download!

Dette er første udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for Tandklinikker udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut i samarbejde med faglige specialister inden for det odontologiske område. NIR for Tandklinikker henvender sig til alt personale på landets tandklinikker og til andet sundhedspersonale, der arbejder med infektionshygiejniske problemstillinger i relation til tandpleje.

Det overordnede formål med NIR for Tandklinikker er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale på landets tandklinikker. Indholdet beskriver retningslinjer for afbrydelse af smittevejene på tandklinikken, dvs. tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer, håndhygiejne, anvendelse af personlige værnemidler, rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter, udstyr, inventar og lokaler samt anvendelse af kliniktøj og vaccination af personalet. Der er særlige afsnit om fx tandteknisk arbejde, vandkvalitet i dentalunits, rengøring af kliniklokaler, unit og inventar samt kirurgiske indgreb.

Forside - NIR TandklinikkerNIR for Tandklinikker er udarbejdet på baggrund af den internationale litteratur og eksisterende nationale og internationale guidelines på det odontologiske og infektionshygiejniske område. Indholdet af NIR for tandklinikker er på samme niveau som DS 2451 – 12. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker. NIR for Tandklinikker ligger fri til download og er frit tilgængelig og direkte anvendelig for alle interesserede. God fornøjelse.

NIR

NIR indholdsboks blank

Samlet oversigt over nuværende og kommende udgivelser