PDF-ikonPrintikon

Nyheder

Skybrud over København

20. september 2017

Du kan beskytte dig imod smitte under oprydningen

Gode hygiejneråd - Ferie uden sygdom

11. juli 2017

Så er feriesæsonen startet! Og danskerne flytter udendørs og rejser udenlands.

Kursus i intern audit vedrørende infektionshygiejne

14. juni 2017

Vi gentager succesen!

Nordisk Hygiejnekonference

31. maj 2017

Kom og vær med!

Norsk fnat hedder nu skorpefnat

24. maj 2017

CEI får jævnligt henvendelser om fnat fra sundheds- og plejesektoren.

Invitation til teleoplæg i forbindelse med WHOs årlige håndhygiejnedag

4. maj 2017

WHO indbyder til et gratis teleoplæg i anledning af 5. Maj

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

24. marts 2017

NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren ligger nu til fri download!

Ph.d.-forsvar ved Sophie Gubbels

25. januar 2017

Statens Serum Institut fredag d. 27. januar kl. 14.00

Bliver hygiejnen bygget ind i de nye sygehuse?

28. december 2016

CEI sætter til foråret særligt fokus på, hvor det er lykkedes at bygge hygiejnen ind. Har du eksempler, hvor det er gået godt eller mindre godt, som vi kan lære af?

Ny National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

12. december 2016

NIR om præhospital infektionshygiejne ligger nu til fri download!

Nyheder

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751