Nyheder

Revideret National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

20. august 2018

Revideret NIR for genbehandling af fleksible endoskoper ligger nu til fri download!

Opdateret National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) er udkommet

31. juli 2018

NIR om håndhygiejne ligger nu til fri download!

Rettelser til NIR for desinfektion i sundhedssektoren

25. juni 2018

Se ændringer i udgave 1.3 og rettelsesbladet

WHO 5. maj - Håndhygiejne

30. april 2018

WHO's fokus i år er på bakteriæmi og sepsis.

Temadag på SSI for Primærsektoren

9. februar 2018

CEI afholder temadag med overskriften "Infektionshygiejne i primærsektoren – hvad kan vi lære af hinanden?"

Håndter antibiotika korrekt

13. november 2017

World Antibiotic Awareness Week, 13-19 November 2017

Europæisk Antibiotikadag for børn og voksne

13. november 2017

Antibiotikaresistens er fremtidens sundhedsmæssige udfordring.

Skybrud over København

20. september 2017

Du kan beskytte dig imod smitte under oprydningen

Gode hygiejneråd - Ferie uden sygdom

11. juli 2017

Så er feriesæsonen startet! Og danskerne flytter udendørs og rejser udenlands.

Kursus i intern audit vedrørende infektionshygiejne

14. juni 2017

Vi gentager succesen!

Nyheder

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751