Kalender

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temamøder og Fagligt Forum for de Infektionshygiejniske Enheder samt de relevante samarbejdspartnere. Tilmelding til arrangementerne foregår til . Arrangementerne er gebyrfri medmindre andet er anført.

Nationale og internationale møder

Nationale og internationale møder og andre aktiviteter af infektionshygiejnisk relevans med oplysninger om bl.a. tid, sted og tilmeldingsfrister.

Aktiviteter og tidsfrister

 

Dato Sted Aktivitet Flere oplysninger
10. - 13. september 2018 Statens Serum Institut  Auditor-kursus for infektionshygiejne - AFLYST
7. - 8. november 2018 Nyborg Strand  Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne afholder 48. tværfaglige årsmøde Se program på www.DS-CS.dk
26. -28. november 2018 Liverpool 11th Healthcare Infection Society International Conference  Se www.his.org for program
23. maj 2019 Statens Serum Institut Fagligt Forum 2019, årligt dialogmøde Fagligt Forum

Aktiviteter som med fordel kunne tilføjes? Send gerne information herom til

Sidst redigeret 16. august 2018