Kalender

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temamøder og Fagligt Forum for de Infektionshygiejniske Enheder samt de relevante samarbejdspartnere. Tilmelding til arrangementerne foregår til . Arrangementerne er gebyrfri medmindre andet er anført.

Nationale og internationale møder

Nationale og internationale møder og andre aktiviteter af infektionshygiejnisk relevans med oplysninger om bl.a. tid, sted og tilmeldingsfrister.

Aktiviteter og tidsfrister

 

Dato Sted Aktivitet Flere oplysninger
8. - 9. november 2017 Nyborg strand DS-CS Årsmøde "Kvalitet - et skridt frem og 2 tilbage"

https://www.ds-cs.dk/

20. - 23. november 2017 Statens serum Institut Auditor-kursus i infektionshygiejne Program
17. maj 2018 Statens serum Institut Fagligt Forum, årlige dialogmøde  

Aktiviteter som med fordel kunne tilføjes? Send gerne information herom til

Sidst redigeret 8. november 2017