Kalender

Central Enhed for Infektionshygiejne arrangerer temamøder og Fagligt Forum for de Infektionshygiejniske Enheder samt de relevante samarbejdspartnere. Tilmelding til arrangementerne foregår til . Arrangementerne er gebyrfri medmindre andet er anført.

Nationale og internationale møder

Nationale og internationale møder og andre aktiviteter af infektionshygiejnisk relevans med oplysninger om bl.a. tid, sted og tilmeldingsfrister.

Aktiviteter og tidsfrister

 

Dato Sted Aktivitet Flere oplysninger
17. maj 2018 Statens Serum Institut Fagligt Forum, årlige dialogmøde Tilmeldingsfrist d. 9. maj 2018
23. maj 2018 Hotel Nyborg Strand FSFH - Temadag  Program 
10. - 13. september 2018 Statens Serum Institut  Auditor-kursus for infektionshygiejne

Aktiviteter som med fordel kunne tilføjes? Send gerne information herom til

Sidst redigeret 14. maj 2018