Hvad er infektionshygiejne ?

Infektionshygiejne er det fagligt rettede forebyggende arbejde, der har til hensigt at forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner. Tidligere blev disse infektioner benævnt sygehusinfektioner, men da pleje og behandling i dag udføres i såvel primær – som sekundær sektor, er benævnelsen sundhedssektorerhvervede infektioner mere retvisende.

På såvel nationalt som regionalt og lokalt plan er forebyggelse af institutionserhvervede infektioner tilrettelagt i henhold til et infektionskontrolprogram.

Indholdet i det danske program er opbygget efter anbefalinger i SENIC studiet.

Se det danske infektionskontrolprogram

Forebyggelse af institutionserhvervede infektioner retter sig primært mod spredning af smitte.

De væsentligste smitteveje i sundhedssektoren er

  • kontaktsmitte
  • luftbåren smitte
  • smitte via stik- og skæreuheld
  • vehikel-båren (via fødevarer, vand, medicin o.lign.)

Smittekæden kan være en hjælp til at vurdere, hvornår de infektionshygiejniske retningslinjer skal anvendes for at forebygge spredning af smitte.

Sidst redigeret 1. juni 2017

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751