Infektionshygiejne

Organisering

Beskrivelse og links til centrale aktører, love og regler, bekendtgørelser, vejledninger, faglig rådgivning, standarder og retningslinjer. Læs mere om organisering

OrganiseringCentrale aktører, regler og love indenfor infektionshygiejne
UddannelseUndervisningsmaterialer og uddannelse
RetningslinjerInfektionshygiejnisk rådgivning, vejledning og retningslinjer
OvervågningPrævalens, incidens og kliniske databaser
Konsensusnotat - nyhed

Desinfektionsmidler

CEI rådgiver om anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren og har udgivet et konsensusnotat med titlen: Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren Se konsensusnotatet i sin helhed og læs mere om desinfektion og vurdering af desinfektionsmidler
NIR praehospital

NIR

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer udarbejdes i samarbejde med repræsentanter fra regionernes infektionshygiejniske enheder, anden sundhedspersonale og interessenter Samlet oversigt over nuværende og kommende NIR

Temadag om HAIBA

CEI afholder temadag med overskriften: ”Temadag om anvendelse af HAIBA - Hvad kan og skal overvågningsdata?” Se program og tilmeld dig online

MRSA

CEI´s informationsside om MRSA, hvor du finder link til Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning og CEI´s hygiejnebilag til vejledningen. Se MRSA vejledning, hygiejnebilag og hudplejeprodukter

HALT 3

Rapporten for HALT 3-projektet: en prævalensaudit om sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaforbrug på plejehjem foreligger nu Se yderligere om HALT 3

Hent materiale

Publikationer udarbejdet af CEI er offentlig tilgængelig og kan downloades vederlagsfrit Hent pdf filer

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

CEI nyheder

20-08-2018
Revideret NIR for genbehandling af fleksible endoskoper l...
31-07-2018
NIR om håndhygiejne ligger nu til fri download!
25-06-2018
Se ændringer i udgave 1.3 og rettelsesbladet
30-04-2018
WHO's fokus i år er på bakteriæmi og sepsis.

Se alle nyheder