Samfundsansvar

SSI’s holdning er, at vores og andre virksomheders aktiviteter har afgørende betydning for samfundets udvikling. Med SSI’s beredskabsmæssige og forretningsmæssige aktiviteter ønsker vi derfor at spille en proaktiv rolle i forhold til at forbedre sociale og klima/miljømæssige forhold.

Samfundsansvar integreres i SSI’s aktiviteter ved at ledelse og medarbejdere er aktive, bevidste og tager ansvar for fortsatte forbedringer af SSI’s samfundsansvar.

Ansvaret for fremskridt og sikring af ordentlige forhold er desuden forankret hos konkrete afdelinger, komiteer eller udvalgte medarbejdere. På enkelte områder afrapporteres årligt om særligt udvalgte mål. Vores aktiviteter synliggøres og kommunikeres desuden her på ssi.dk eller i SSI´s imagebrochure.

Om begreberne samfundsansvar og CSR

Virksomheders samfundsansvar benævnes internationalt "Corporate Social Responsibility", forkortet CSR. Tankegangen bag CSR er, at virksomheders adfærd og bevisthed om deres samfundsansvar kan medvirke til at finde løsninger på nationale og globale udfordringer. Eksempler er overholdelse af grundlæggende miljøkrav eller arbejdstager og menneskerettigheder.

Virksomhederne kan som internationale aktører og på markedsvilkår være med til at påvirke en udvikling på områder, hvor nationale love og regler ikke findes eller håndhæves.

Hjælp til ordblinde

SSI er en mangfoldig arbejdsplads, der bestræber sig på at føre en ansvarlig medarbejder politik med fokus på kompetenceudvikling og fastholdelse af alle typer medarbejdere.

Et eksempel er SSI´s ordblindeprojekt, hvor medarbejderne efter eget ønske tilbydes kurser i at læse, skrive og bruge it.

Undervisningen sker på små hold med tre til fem personer og foregår en gang om ugen i arbejdstiden.

Målet er ikke kun at styrke deltagernes læse- og skrivefærdigheder. Det overordnede mål er mere tilfredse, fleksible og motiverede medarbejdere. Derudover er kurserne med til at skabe mere åbenhed omkring det at have svært ved at læse og skrive og bruge it.

Kursisterne bliver desuden opfordret til at fortælle om kurserne og dermed fungere som ambassadører, der kan inspirere andre til at være med.

Sidst redigeret 5. oktober 2017