Infektionsberedskab

Formål

Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale og internationale overvågning af infektioner. Dette omfatter special- og beredskabsdiagnostik, mikrobiologiske referencefunktioner, det digitale infektionsberedskab, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, udførelse af biosikring og bioberedskab samt deltagelse i det operationelle beredskab mod infektiøse trusler.

 

Infektionsberedskabet omfatter flere nationale WHO centre, er del af flere europæiske netværk, og er nationalt kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem EWRS og WHO’s internationale sundhedsregulativ IHR. Infektionsberedskabet skaber og formidler viden om diagnostik, overvågning, forebyggelse og kontrol af infektioner. Vores formidling er rettet mod borgere, sundhedsfaglige personer samt nationale og internationale institutioner og myndigheder.

 

De tre nationale beredskabslaboratorier Bakterier, Parasitter & Svampe, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik samt Tuberkulose og Mykobakterier varetager forskning, laboratoriebaseret overvågning, udvikling, rådgivning og mikrobiologiske referencefunktioner. Afdelingerne tilbyder relevant, rationel og kvalitetssikret mikrobiologisk state-of-the-art specialdiagnostik til det danske sundhedsvæsen.

 

Infektionsepidemiologi & Forebyggelse har en central rolle i forbindelse med den nationale overvågning af infektioner og vaccinationer, rådgivning om forebyggelse af infektioner og infektionshygiejne samt det operationelle beredskab ved udbrud.

 

Center for Biosikring & Bioberedskab er en national biosikringsmyndighed der forebygger og imødegår biologiske trusler, angreb og udslip gennem biosikring og bioberedskab.

 

Under den faglige direktør er der endvidere placeret et mindre sekretariat, der bl.a. varetager fælles data-håndtering, der er et væsentligt tværgående element i den fremtidige strategi for digitalisering.

Faglig direktør

Kåre Mølbak

Afdelinger

Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Bakterier, parasitter og svampe, Virus & mikrobiologisk Specialdiagnostik, Tuberkulose & Mykobakterier

Medarbejdere

Se en liste over medarbejdere i afdelingen