Epidemiologisk Forskning

Formål

Den epidemiologiske forskning er baseret på mange forskellige typer af data vedrørende store patient- og/eller befolkningsgrupper. Således indgår i nogle projekter data fra nationale sundhedsrelaterede og demografiske registre og biobanker, mens andre projekter baseres på information og biologiske prøver indsamlet ved direkte kontakt med patienter og/eller befolkning i form af kohorte- eller case-control-studier. En del af områdets aktiviteter sker i regi af forskningsstationen Bandim Health Project i Guinea-Bissau, Vestafrika. Den epidemiologiske forskning finansieres primært gennem bevillinger fra danske og udenlandske fonde.

 

Afdeling for Epidemiologisk Forskning udfører epidemiologiske undersøgelser til afklaring af vigtige sundhedsproblemer i befolkningen. Afdelingen beskæftiger sig med forskning indenfor bl.a. infektioner, vacciner, brug af lægemidler, medfødte og graviditetsbetingede sygdomme, kræftsygdomme, hjertekarsygdomme, allergier og autoimmunsygdomme. I nogle projekter udføres klassiske, registerbaserede epidemiologiske undersøgelser, mens andre baseres på biobankdata og genetiske analyser, projekter med afsæt i ad hoc indsamlede interviewdata og biologiske prøver, eller projekter, der frembringer ny viden via bioinformatisk integration af komplekse datakilder. Afdelingen har et forskningsmiljø i Grønland og danner ramme om store befolkningsundersøgelser som fx Bedre Sundhed i Generationer, der er en undersøgelse af 100.000 gravide kvinder og deres børn.

 

Bandim Health Project er et samarbejde mellem SSI og Sundhedsministeriet i Guinea-Bissau, Vestafrika. Projektet har siden 1978 gennemført epidemiologisk forskning med fokus på infektioner, vaccinationer og andre sundhedsinterventioners kort- og langtidskonsekvenser for den generelle sygelighed i befolkningen.

 

Faglig direktør

Adm. Direktør Mads Melbye

Afdelinger

Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Bandim Health Project

Publikationer

Se en liste med de videnskabelige publikationer, som medarbejderne i afdelingen har udgivet.

Medarbejdere

Se en liste over medarbejdere i afdelingen