Vaccineforskning

Formål

SSI’s Vaccineforskning/Center for Vaccine Research fokuserer på infektionsimmunologi og basal og translationel vaccineforskning, og er enestående ved at kunne føre ideer og forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskningen er endvidere unik i både i dansk og international sammenhæng ved at bygge bro mellem:

  • at løse en række af verdens store sundhedsmæssige problemer i den tredje verden, hvilket bl.a. er årsagen til de betydelige fondsbevillinger området tiltrækker,
  • offentlig forskning, hvilket bl.a. kommer til udtryk med en lang række samarbejdsaftaler med danske og internationale universiteter og forskningsinstitutioner samt
  • privat forskning, bl.a. gennem udviklingsaftaler med store medicinalfirmaer.

Vaccineforskning/Center for Vaccine Research Området forsker i og rådgiver om vacciners effekt og virkningsmekanisme samt træner og uddanner nye akademikere inden for vaccineområdet. Området omfatter GMP-faciliteter, dyreforsøgsfaciliteter og har ekspertise, der muliggør en accelereret udvikling af nye vacci-ner rettet mod regionale smittetrusler. Området fungerer endvidere som dansk partner for internationale vaccineforsknings- og udviklingsprojekter til bekæmpelse af nye trusler og har en række opgaver ift. det øvrige SSI omkring kvalitetssikring og vaccineberedskab. Ift. sidstnævnte spiller området en væsentlig rolle med viden om nye vacciner, vurdering af ikke registrerede, men beredskabskritiske produkter og frigivelse af vacciner til de danske vaccinationsprogrammer. Vaccineforskningen står også for det danske koppevaccineberedskab.

 

Infektionsimmunologi forsker i samspillet mellem vært og mikroorganisme for at opnå viden, der kan danne grundlag for nye vacciner og undersøgelser af en række alvorlige infektionssygdomme. Særligt forskning i vacciner og diagnostik af tuberkulose og klamydia er prioriteret. Afdelingen har en state-of-the-art vaccine-platform og forsker i at designe fremtidens vacciner ved at kombinere nøglekomponenter fra mikroorganismen med skræddersyede vaccineadjuvanser. Afdelingen arbejder målrettet med at overføre forskningsresultater til konkret anvendelse til gavn for verdenssundheden. Dette understøttes af samarbejdsprojekter med hospitaler og universiteter i Afrika, Indien, Europa og Amerika.

 

Vaccineudvikling udvikler og afprøver nye vacciner og diagnostiske reagenser til humant brug og har gennem det sidste årti gennemført mere end 15 kliniske forsøg på egenudviklede produkter. Afdelingen har stor ekspertise, erfaring og etablerede procedurer for udvikling af fremstillingsprocesser samt formulering og analyse af nye biologiske produkter. Afdelingen indeholder en GMP-pilotplant og varetager GMP-fremstilling af produkter samt afprøver disse i kliniske studier. Det er endvidere afdelingens ansvar at sikre teknologioverførsel af analyser og fremstillingsprocesser til eksterne partnere.

 

Kvalitetssikring (QA/QC) er ansvarlig for design, implementering, vedligeholdelse og monitorering af SSI’s quality management system og dyreforsøgsfacilitet. Afdelingen består af to enheder; Quality Assurance (QA) og Quality Control-Bio (QC). QA sikrer, at SSI’s quality management system følger GMP-guidelines for farmaceutiske og biologiske produkter og sikrer overholdelse af nationale og internationale krav. QA-enheden er endvidere ansvarlig for gennemgang og godkendelse af dokumenter og resultater, der berører GMP-overvågning, -produktion og -analyser. Enheden frigiver produkter til kliniske forsøg samt indkøbte handels-vacciner. QA-enheden sikrer at kvalitetsaftaler lever op til gældende krav. QC-Bio er en state-of-the-art dyreforsøgsfacilitet, hvor der kan udføres biologiske GM- analyser samt forskning, der involverer forsøgsdyr.

 

Faglig direktør

Peter Lawætz Andersen

Afdelinger

Vaccineudvikling, Infektionsimmunologi, Kvalitetssikring / Kvalitetskontrol (QA/QC)

Publikationer

Se en liste med de videnskabelige publikationer, som medarbejderne i afdelingen har udgivet.

Medarbejdere

Se en liste over medarbejdere i afdelingen