Mission, vision og strategi

Statens Serum Institut (SSI) forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Mission

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning.

Vision

SSI som en integreret del af det danske og internationale sundhedsvæsen, der omsætter forskning til fremtidens beredskab.

SSI´s mession og strategi

Brochure - mission, vision og strategi

SSI sikrer dette gennem følgende aktiviteter:

 • Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
 • Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
 • Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik og referencefunktioner på det biomedicinske område
 • Sikring af forsyningen af vacciner og beredskabsprodukter til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet
 • Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
 • Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre
 • I samarbejde med Københavns Universitet, og i et one-health perspektiv, forberede overtagelsen af det veterinære beredskab fra 2020

Strategiske indsatsområder

De centrale strategiske indsatsområder er at styrke:

 • infektionsberedskabet gennem fortsat digitalisering, udvikling af mikrobiologi og epidemiologi samt sygdomsbyrde og sundhedsøkonomiske analyser i et tværfagligt samarbejde
 • det laboratoriebaserede infektionsberedskab gennem forskning og inddragelse af nye mikrobiologiske metoder og teknologier
 • indsatsen i forbindelse med overvågning og forebyggelse af infektionssygdomme og antimikrobiel resistens
 • forskning i biobankmateriale og registerdata gennem en stærk kobling af genetik, immunologi, biomedicin i øvrigt og epidemiologi , bl.a. med fokus på personalized medicine og precision public health
 • udvikling og forbedring af specialdiagnostik af medfødte sygdomme
 • forsyningssikring af vacciner m.v. i en situation, hvor SSI’s vaccineproduktion er frasolgt og der er global mangel på vacciner
 • vaccineforskningen med henblik på at forstå vacciners virkningsmekanismer og bivirkninger og der igennem bidrage til det danske vaccinationsberedskab og til udvikling af nye vacciner
 • SSI’s internationale profil i internationale organisationer (fx EU, WHO) og i forskningen
 • One-health perspektivet i varetagelsen af opgaverne, herunder ved at forberede overtagelsen af det veterinære beredskab (med Københavns Universitet) og ved at integrere denne opgave så vidt det er muligt i det øvrige beredskab

Fem egenskaber vi arbejder efter

SSI har høje ambitioner om at opfylde vores mission, vision og strategi og som led i det har vi identificeret en række egenskaber, der er vores rettesnor for om vi er på rette vej. Egenskaberne udtrykker således, hvad vi forventer af os selv, og hvad omverdenen kan forvente sig af SSI.

De fem egenskaber

De fem egenskaber er:

 • Beredt
 • Faglig
 • Nyttig
 • Nytænkende
 • Samarbejdende

Du kan her læse mere om de fem egenskaber. Egenskaberne vil blive anvendt eksternt ift. vores omgivelser og udtrykker, hvad omverdenen kan forvente af SSI.

Sidst redigeret 13. juli 2018