Mission, vision og strategi

Statens Serum Institut (SSI) forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Mission

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning.

Vision

SSI som en integreret del af det danske og internationale sundhedsvæsen, der omsætter forskning til fremtidens beredskab.

SSI´s mession og strategi

Brochure - mission, vision og strategi

SSI sikrer dette gennem følgende aktiviteter:

 • Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
 • Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
 • Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik på det biomedicinske område
 • Sikring af forsyningen af vacciner m.v. til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet
 • Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
 • Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre

Strategiske indsatsområder

De centrale strategiske indsatsområder er at styrke:

 • infektionsberedskabet gennem fortsat digitalisering, udvikling af mikrobiologiske og epidemiologiske metoder samt sygdomsbyrde- og sundhedsøkonomiske analyser i et tværfagligt samarbejde, herunder en styrket one-health indsats
 • det laboratoriebaserede infektionsberedskab gennem forskning, inddragelse af ny teknologi samt sikring af relevante kompetencer inden for den klassiske mikrobiologi og referencemetoder tilpasset det aktuelle trusselsbillede
 • indsatsen i forbindelse med overvågning og forebyggelse af infektionssygdomme og antibiotikaresistens
 • forskning i biobankmateriale og registerdata gennem en stærk kobling af genetik, immunologi, bio-medicin i øvrigt og epidemiologi , bl.a. med fokus på personalized medicine og precision public health
 • specialdiagnostik af medfødte og autoimmune sygdomme
 • forsyningen af vacciner til Danmark i en situation, hvor SSI’s vaccineproduktion er frasolgt og der er global mangel på vacciner
 • vaccineforskningen med henblik på at forstå vacciners virkningsmekanismer og bivirkninger og der igennem bidrage til det danske vaccinationsberedskab og til udvikling af nye vacciner
 • SSI’s internationale profil i internationale organisationer (fx EU, WHO) og i forskningen
Sidst redigeret 24. januar 2017