Engageret læge/akademiker søges til at styrke den nationale overvågning af udbrud med antibiotikaresistente bakterier

Ansøgningsfrist: 29. april 2018

Om os  
Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) deltager i overvågning af antibiotika-resistente bakterier herunder MRSA samt sygehuserhvervede infektioner herunder udbrud på sundhedsinstitutioner. I afsnittet er ansat 5 læger, 1 akademiker og 5 hygiejnesygeplejersker.  
 
Afsnittet hører til afdelingen for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse og arbejder tæt sammen med andre sektioner som har en central rolle i med den nationale overvågning af infektioner og vaccinationer, formidling om forebyggelse af infektioner og infektionshygiejne samt det operationelle beredskab ved udbrud. Afdelingen udfører rådgivning om forebyggelse, samt forsker indenfor afdelingens kerneområder. Der er ca 50 personer ansat i afdelingen.  
 
Om Statens Serum Institut  
SSI vil styrke overvågningen af udbrud med antibiotikaresistente bakterier (AMR), der ofte er associeret til udbrud på institutioner i sundhedsvæsenet. Den styrkede indsats vil tage udgangspunkt i etablering af en database der kan understøtte/medvirke til at indsamle viden om udbrud af (AMR), samt at anvende denne viden til rådgivning af danske hospitaler og beslutningstagere.  
 
SSI udfører en række sekvensbaserede typningsmetoder på mikroorganismer som indsendes til SSI. Dette arbejde er en vigtig del af det nationale smitteberedskab og indgår også i det internationale smitteberedskab. De anvendte typningsmetoder er primært gen- og helgenomsekventering, og resultater herfra indgår i den nationale overvågning, der bl.a. kan ses i DANMAP rapporterne (www.DANMAP.org).  
 
Som led i denne overvågning skal indsatsen styrkes overfor udbrud med AMR, hvor resultater fra typning skal kombineres med epidemiologiske data for at forbedre datagrundlaget for rådgivning om forebyggelse af spredning af AMR især på hospitaler.  
 
Dine arbejde  
Du vil få til opgave at arbejde med etableringen af en udbrudsdatabase baseret på laboratorie-data samt epidemiologiske data. Endvidere skal du iværksætte og koordinere et nationalt netværk mhp. at få indsamlet viden om udbrud med AMR. Du skal arbejde med databearbejdning, analyse og fortolkning og formidling af data fra bl. a. udbrudsdatabasen i et tæt samarbejde imellem fagfolk fra typningslaboratoriet, epidemiologien samt infektionshygiejnen. Du vil indgå i en del aktiviteter som involverer kontakt til regionale kliniske samarbejdspartnere, samt indgå i forskningssamarbejde.  
 
Dine kvalifikationer  
Du har erfaring med IT og kan medvirke til bearbejdning og analyse af human-biologiske data. Det vil være en fordel at have kendskab til antibiotika-resistens samt epidemiologisk metode herunder brug/tolkning af typningsmetoder og hvordan typning kan indgå i en epidemiologisk overvågning. Du har gode samarbejdsevner og er interesseret i at udvikle samspillet mellem laboratorie-genererede data samt praktisk håndtering og kortlægning af udbrud. Du har en god formidlingsevne og har lyst til at indgå i forskningsprojekter.  
 
Du har en sundhedsfaglig baggrund enten som læge, sygeplejerske, eller indenfor folkesundhedsvidenskab eller du har en akademisk baggrund med kendskab til AMR og erfaring med dataanalyse.  
 
Vi tilbyder  
Du vil blive tilknyttet Central Enhed for Infektionshygiejne, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse som er en del af Infektionsberedskabet. Du vil få mulighed for at indgå i et team med høj faglig ekspertise inden for helgenomssekventering, praktisk udbrudshåndterings samt høj faglig ekspertise inden for epidemiologi og infektionshygiejne.
 
Om ansættelsen  
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller gældende overenskomst for læger i staten mellem Finansministeriet og Yngre Læger, jf. bilag 3. Læger på Sundhedsministeriets område eller efter den til enhver tid gældende organisationsaftale for farmakonomer og defektricer mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II samt den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt CO10 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).  
 
Kontakt os gerne  
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til overlæge Brian Kristensen, telefon 3268 3646.  
 
Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20.Statens Serum Institut (SSI) forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Vores mission er:  ”Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning.”

SSI er en mangfoldig arbejdsplads med ca. 700 medarbejdere. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

SSI lægger stor vægt på den enkelte medarbejders muligheder for kompetenceudvikling. SSI har per 1. januar 2018 røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Relateret indhold

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en stilling på SSI eller til rekrutteringsforløbet, kan du sende en mail til .

Uopfordrede ansøgninger
Vi behandler ikke uopfordrede ansøgninger. Alle ledige stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik
Vil du vide mere om muligheden for ansættelse i løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik, kan du læse mere om det på siden Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik. Her har du også mulighed for at uploade din ansøgning og CV.

Jobs

Jobagent

Fandt du ikke det du søgte, så tilmeld dig vores jobagent og få besked besked næste gang vi annoncerer en stilling.