Engageret afdelingslæge (speciallæge) i klinisk mikrobiologi søges til den nationale overvågning af antibiotikaresistente bakterier

Ansøgningsfrist: 28. marts 2018

Afdeling for Bakterier, parasitter og svampe søger en speciallæge i klinisk mi-krobiologi til Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker.  
 
Om os  
I Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker varetager vi den nationale overvågning af antibiotikaresistens og forbrug samt den laboratoriebase-rede overvågning af MRSA, ESBL, CPO og VRE. DANMAP-rapporten samler afrapporteringen af disse og indeholder detaljerede analyser af antibiotikaforbrug og –resistensudvikling i dyr og mennesker. Vi er 12 akademikere og 6 laboranter i afsnittet.  
 
Afsnittet hører til i afdelingen for Bakterier, parasitter og svampe og arbejder tæt sammen med de andre fagområder, der ligeledes bidrager med overvågning af humane infektioner med bakterier, svampe og parasitter. I Afdelingen udfører vi desuden specialdiagnostiske analyser med tilhørende rådgivning om forebyggel-se, diagnose og behandling, og vi forsker indenfor afdelingens kerneområder. Der er ca. 110 medarbejdere i afdelingen organiseret i forskellige forskningsbaserede faglige enheder.  
 
Dit arbejde  
Du skal være med til at videreudvikle, implementere og drifte en mere dynamisk antibiotikaresistensovervågning baseret på MIBA 2 data. Dette skal foregå i tæt samarbejde med Dataintegration og Analyse Sekretariatet samt i tæt samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger. Du skal kunne varetage poster, som fx mødeleder og sekretær for det nationale samarbejdsforum: eRES-referencegruppen. Du skal herudover i samarbejde med afsnittets øvrige medar-bejdere være med til udarbejdelse og videreudvikling af DANMAP rapporten samt deltage i nationale og internationale samarbejder og forskning relateret til over-vågning, formidling og forebyggelse af antibiotikaresistens.  
 
Din uddannelse og erfaring  
Vi forventer, at du er speciallæge i klinisk mikrobiologi eller andet relevant speciale og har grundigt kendskab til mikrobiologi, antibiotikabehandling og resistensmekanismer.  
 
Derudover forventer vi, at du har:   
  • Dokumenteret forskningserfaring på mindst ph.d. niveau  
  • Kendskab til arbejdet med LIS (laboratorieinformationssystemer) og grundigt kendskab til klinisk mikrobiologiske prøvesvar  
  • Erfaring med projektarbejde i større projekter  
  • Kendskab til arbejdet med databaser og dataprotokoller  
  • Gode samarbejdsevner og kan samarbejde bredt med mange faggrupper fra bioanalytikere til it-udviklere.  
Personlige kvalifikationer  
Som person forventer vi, at du er god til at skabe overblik og arbejde systematisk og struktureret. Du kan arbejde selvstændigt og tager ansvar, og besidder gode samarbejds-, kommunikations- og formidlingsevner.  
 
Vi tilbyder  
Vi tilbyder en stilling som afdelingslæge på en spændende arbejdsplads med samfundsnyttige arbejdsopgaver i en international anerkendt institution med høj faglighed og et aktivt forskningsmiljø.  
 
Om ansættelsen  
Ansættelsen som afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse og vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre læger.  
 
Ansættelsen er med start fra 1. maj 2018.  
 
Kontakt os gerne  
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte Overlæge, Ute Wolff Sönksen på tlf. 3268 9133.  
 
Er du interesseret?  
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. An-sættelsessamtaler forventes afholdt i uge 14.Statens Serum Institut (SSI) forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser. Vores mission er:  ”Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning.”

SSI er en mangfoldig arbejdsplads med ca. 700 medarbejdere. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

SSI lægger stor vægt på den enkelte medarbejders muligheder for kompetenceudvikling. SSI har per 1. januar 2018 røgfri arbejdstid og et røgfrit campus.

Relateret indhold

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan du søger en stilling på SSI eller til rekrutteringsforløbet, kan du sende en mail til .

Uopfordrede ansøgninger
Vi behandler ikke uopfordrede ansøgninger. Alle ledige stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside.

Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik
Vil du vide mere om muligheden for ansættelse i løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik, kan du læse mere om det på siden Løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktik. Her har du også mulighed for at uploade din ansøgning og CV.

Jobs

Jobagent

Fandt du ikke det du søgte, så tilmeld dig vores jobagent og få besked besked næste gang vi annoncerer en stilling.