Om SSI

Statens Serum Institut (SSI) hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Vores hovedopgave er at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler.

SSI´s mission er:
Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

Infektionsberedskab

Vi har ansvaret for det danske beredskab mod smitsomme sygdomme.

PC med graf

Overvågning af sygdomme

Vi overvåger en lang række smitsomme sygdomme i Danmark og holder øje med udviklingen verden over via vores internationale samarbejder. På den baggrund vejleder vi sundhedspersonale om forebyggelse og behandling og rådgiver beslutningstagere i situationer, der kræver særlige tiltag, fx ved epidemier.

Mikroskop

Specialdiagnostik

Vi graver et spadestik dybere for at få mere viden om en bestemt bakterie eller et virus. Det bruges fx ved fødevarebårne sygdomsudbrud, hvor vi med stor sikkerhed kan fastslå en bakterie hos en patient er identisk med en bakterie i en bestemt fødevare. Højt specialiseret diagnostik kan også være nødvendig for at lægerne kan stille en sikker diagnose og vælge den optimale behandling.

Når der opstår nye eller sjældne smitsomme sygdomme, fx ebola og hiv skal SSI sikre, at der er relevante diagnostiske analyser til rådighed for det danske sundhedsvæsen, så mistanke om en sygdom hurtigt kan afgøres og videre smitte kan forebygges.


Biobank og biomarkørerReagensglas

Vi driver Danmarks Nationale Biobank, som indeholder flere millioner blod- og vævsprøver, der bl.a. bruges til forskning i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme. Alle forskere kan søge om tilladelse til at anvende prøverne.

Vi står for den nationale screening af nyfødte børn, hvor vi undersøger for 17 alvorlige sygdomme. Fælles for sygdommene er, at de kan forebygges eller behandles, når de opdages i tide.

Vi forsker dels i biomarkører, der kan afsløre medfødte eller autoimmune sygdomme, fx hjertesygdomme, gigt og alzheimers, dels i udvikling af nye højtspecialiserede analyser inden for medfødte, immunologiske og neurodegenerative sygdomme.


Lup over dna streng

Forskning

Alt arbejdet på SSI er baseret på forskning. Vi samler, analyserer og deler vores nye viden i internationale videnskabelige tidsskrifter. SSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet, og vi publicerer hvert år ca. 400 forskningsartikler.

SSI har særligt to forskningsområder i verdensklasse: 

  • Epidemiologisk forskning - Vi analyserer registre og undersøger prøver fra biobanker for bl.a. at finde årsager til sygdomme.
  • Vaccineforskning - Vi forsker i vacciners virkning og udvikler nye vacciner mod bl.a. tuberkulose og klamydia.

To kanyler

Vaccineforsyning

Vi sørger for, at de nødvendige vacciner er tilgængelig i Danmark. Det gælder både børnevacciner, og hvis der opstår behov for andre vacciner - fx ved en verdensomspændende influenzaepidemi. Desuden har vi ansvar for koppeberedskabet i Danmark. 

Sidst redigeret 22. juni 2018

Mission, vision og strategi

Brochure Mission og strategi - juni 2018