Ønsker du at forske i data fra BSIG?

Det datamateriale, som de deltagende kvinder og børn har bidraget med, giver unikke forskningsmuligheder. Flere end 50 forskergrupper fra ind- og udland har fået adgang til data, og mere den 380 videnskabelige artikler og 20 PhD-afhandlinger er publiceret på baggrund af data fra BSIG.

BSIGs egne data

BSIGs rekruttering og dataindsamling startede i 1996. I oktober 2002 havde vi rekrutteret 100.000 deltagere. 

Oprindeligt omfattede dataindsamlingen 4 interviews - to i graviditeten, et ved barnets 6 måneders og et ved 18 måneders alder - samt et kostspørgeskema og tre blodprøver.

Efterfølgende er datasamlingen blevet udvidet med data fra 7-års opfølgningen, som blev afsluttet i juli 2010. I årene 2010-2014 har vi igen samlet data ind - denne gang fra de deltagere, hvis børn løbende fyldte 11 i denne periode.

I august 2012 startede vi indsamlingen af pubertetsdata fra ca. 22.500 unge BSIG-deltagere og 2014 er alle BSIGs mødre blevet inviteret til at besvare et skema om egen sundhed og trivsel.

I 2016 starter vores dataindsamling blandt de 18-årige deltagere i BSIG.

Hvilke data kan jeg søge om fra BSIG?

Du kan søge om data fra:

  • Tilmeldingsblanketten
  • interview 1
  • interview 2
  • interview 3
  • interview 4
  • Kostspørgeskemaet
  • "Livsstilsprojektet"
  • 7-års opfølgningen
  • 11-års opfølgningen
  • Mødreundersøgelsen

Andre datakilder

BSIG er et nationalt register. Takket være de øvrige danske registre kan vi supplere BSIGs eget datamateriale med data fra blandt andet Landspatientregisteret og Cpr-registeret. Datasamlingen udvides også løbende med data fra GWA-studier og mindre datasæt fra specifikke grupper af kohortedeltagere.

Tvillinge-data i BSIG

Tvillingeregistreringen i BSIG er ikke komplet. Ønsker du tvillinge-data til et forskningsprojekt, beder vi dig henvende dig direkte til os, inden du arbejder videre med projektet.

Sidst redigeret 16. januar 2017

Researcher's info in English