Udmeldelse fra BSIG

Alle de oplysninger voksne og unge har bidraget med i BSIG er værdifulde. For både voksne og unge er det selvfølgeligt frivilligt at deltage og det er altid muligt at springe en enkeltstående undersøgelse over eller at melde helt fra.

Som mor meldte du dig til BSIG (tidligere BSMB), da du var gravid. Samtidig gav du samtykke til, at dit barn blev deltager i BSIG. Se den info-brochure, mødrene fik udleveret ved tilmelding.

Spring en undersøgelse over

Hvis du ikke kan nå at besvare et af vores spørgeskemaer, kan du springe over. Giv os besked på , så sørger vi for, at du ikke får flere henvendelser. Du hører typisk fra os igen et par år senere ved næste spørgeskemaundersøgelse.

Som ung kan du selv bestemme

Når du fylder 18, bliver du kontaktet af BSIG via digital post eller brev og bedt om at tage stilling til, om du vil være med i projektet fremover. Skriv selv til os, hvis du ønsker at melde fra.

Meld helt fra

Når du melder dig helt ud af BSIG, får du en bekræftelse fra os på, at du er udmeldt. Derefter hører du ikke mere fra os.
Mor og barn kan deltage uafhængigt af hinanden, så vi beder om, at alle over 18 selv skriver til os om deres egen udmeldelse.

Dit materiale er stadig til gavn for andre

Når du melder dig helt ud af BSIG, beholder vi de data og de blodprøver, du har givet os. Vi fortsætter med at benytte dine oplysninger og prøver til forskning og vi henter oplysninger om dig - typisk om sygdom eller medicinforbrug - fra de nationale registre. Ønsker du noget andet, kan du skrive til os på

Læs dette grundigt, inden du beslutter dig

  • BSIG har oplysninger (data) om mødre og børn - både fra telefoninterviews og fra de spørgeskemaer, deltagerne har udfyldt. Vi har også data, som er hentet fra andre danske registre.
  • De oplysninger, som BSIG har, bliver opbevaret og behandlet fortroligt. Det er kun ansatte i BSIG og forskere, hvis projekter er godkendte af Datatilsynet, der kan se de oplysninger, der vedrører vores deltagere. 
  • BSIG har blodprøver fra mor, som blev taget tidligt og sent i graviditeten hos den praktiserende læge. BSIG har sandsynligvis også en navlesnorsprøve, som blev taget, da barnet blev født.
  • Blodprøverne opbevares i Den Nationale Biobank (en fryser) på Statens Serum Institut i København, og bliver benyttet i forskningsprojekter, der godkendes af BSIGs ledelses- og styregruppe samt i Videnskabsetisk Komité.
  • De oplysninger, som deltagerne har givet BSIG, bliver brugt til forskning, som kan hjælpe børn og voksne til at få et bedre liv med mindre sygdom. Information om forskningsresultater findes under Seneste nyt og Publikationer
Sidst redigeret 15. december 2015

Hvordan melder jeg fra?

Skriv til BSIG fra din digitale postkasse
borger.dk eller e-boks.dk finder du BSIGs postkasse under Statens Serum Institut
- Oplys cpr-nummer for den/de personer, som skal meldes helt ud.

eller

Skriv til
For den/de personer, som skal meldes helt ud, skal du oplyse:
- fuldt navn
- folkeregisteradresse
- fødselsdato