Dine rettigheder som registreret

Tak, fordi du deltager i BSIG! Som aktiv deltager bidrager du med værdifulde oplysninger (data), som bliver benyttet til forskning til gavn for kommende generationer. Læs mere om dine rettigheder som registreret deltager i BSIG her.

Ansvaret for dine data

Statens Serum Institut (SSI) er ansvarlig for behandlingen af dine data. På SSI har vi en såkaldt DPA (Data Protection Agent), der rådgiver os om, hvordan vi overholder al lovgivning. Centralt i Sundheds- og ældreministeriet er der en DPO (Data Protection Officer), der igen er ansvarlig for DPA'erne. Se, hvem der er BSIGs DPA og DPO i boksen til højre.

Formålet med forskning i BSIGs data

Formålet med Bedre sundhed i generationer er at skabe mere viden om, hvordan graviditetsperioden, det tidlige barndom og ungdom påvirker moderens og barnets sundhed, så den forebyggende indsats i forhold til befolkningens sundhed kan forbedres.
De oplysninger (data) du giver os, benyttes kun til forskning. BSIGs data må ikke benyttes til andre formål.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Så hører du ikke mere fra os. Bemærk dog, at samtykketilbagekaldelse kun kan ske fremadrettet. Data, der allerede er indsamlet, vil fortsat blive behandlet og brugt til forskning. Se, hvilke muligheder du har for f.eks at springe en undersøgelse over eller melde helt fra. Læs mere om det oprindelige samtykke og om udmeldelse her.

Tidsrum for opbevaring af data

BSIG har tilladelse til at opbevare data frem til 1. september 2028. BSIGs datasamling er godkendt af Datatilsynet under Statens Serum Instituts overordnede godkendelse til at behandle data til videnskabelige og statistiske formål.

Databehandlere

BSIG har indgået en databehandleraftale med Institut for Folkesundhed ved Århus Universitet. Her sidder en lille gruppe datamanagere, som sørger for, at forskere, som har fået tilladelse til at arbejde med BSIGs data, får adgang til disse data på en sikker måde.

BSIG har ligeledes indgået databehandleraftale med firmaet Maritz CX, som står for det spørgeskemasoftware, som vi bruger, når vi beder dig udfylde et spørgeskema på nettet.

Hvad er databeskyttelse?

På Datatilsynets hjemmeside kan du læse om, hvad databeskyttelse er, hvilke regler der gælder, og hvilke rettigheder, du har.

Du skal være opmærksom på, at BSIG er et forskningsprojekt. Derfor har du som registreret ikke automatisk ret til at se, slette, rette eller begrænse de personoplysninger, BSIG behandler om dig. Læs mere om databeskyttelse generelt på Datatilsynets hjemmeside

Du kan hellere ikke stille krav om, at dine biologiske prøver bliver destrueret.
Som borger kan du dog selv beslutte, at dine biologiske prøver kun må bruges til behandling af dig selv. Det gør du ved at tilmelde dig Vævsanvendelsesregisteret. Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Klagemulighed til Datatilsynet

Hvis du vil klage over BSIGs behandling af personoplysninger om dig, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
Vi opfordrer dig til at kontakte os, inden du klager. Forhåbentlig kan vi som dataansvarlige komme dig i møde. Se BSIGs kontaktoplysninger i boksen til højre.

Sidst redigeret 9. juni 2018

Kontakt BSIG

Bedre sundhed i generationer

Aya Fabricius
Inger Kristine Meder

Tlf.: 3268 8121
Tlf.: 3268 3957

BSIG Databeskyttelse

BSIGs databeskyttelsesrådgivere

Data Protection Agent på SSI:
Tlf.: 3268 3428

Data Protection Officer i ministeriet:
Tlf.: 7226 9456