Epidemiologi

Statens Serum Institut (SSI) har en lang tradition for epidemiologisk forskning. Det epidemiologiske forskningsmiljø på SSI er i dag blandt de største og mest velansete i Europa.

Epidemiologisk forskning på Statens Serum Institut

Hovedparten af de epidemiologiske forskningsaktiviteter på Instituttet udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning. Aktiviteterne inkluderer:

 • forskning i folkesundhed, f.eks. vaccineprogrammer
 • overvågning af infektionssygdomme
 • epidemiologisk grundforskning, f.eks. projektet "Bedre sundhed i generationer"

Forskning - emner og metoder

 En stor del af den epidemiologiske forskning fokuserer på at belyse sygdommes ætiologi (oprindelse) og risikofaktorer. Primære forskningsområder er:

 • cancer
 • vacciner
 • familiært associerede sygdomme
 • infektions- og allergisygdomme
 • sygdomme, der opstår i fostertilværelsen og de første leveår
 • forskningsstationen Bandim Health Project i Guinea-Bissau i Vestafrika
 • forskningsaktiviteter i Grønland
 • Bedre sundhed i generationer - en landsdækkende dataindsamling

Registerbaseret forskning

En vigtig del af den epidemiologiske forskningsproces består af indsamling af data og etablering af databaser med oplysninger om befolkningens livsstil de påvirkninger, befolkningen udsættes for samt befolkningens aktuelle helbredstilstand. Registerbaseret forskning spiller en betydelig rolle i analyserne af sygdommes forekomst og ætiologi, men også når det drejer sig om at fastslå effekten af en særlig behandling eller hvis befolkningens generelle helbredstilstand skal analyseres.

Se direktør Mads Melbyes oplæg: "Fordele ved og udfordringer for styrket dansk sundhedsforskning". Oplægget blev holdt ved Etisk Råds debatdag om forskning i sundhedsdata den 11. december 2014.

Nationale registre og egne datasamlinger

Takket være en lang tradition for at etablere en række værdifulde registre over det danske samfund og landets befolkning, er Danmark i internationalt perspektiv et pionerland indenfor registerbaseret forskning. Andre ressourcer, som også benyttes til epidemiologisk forskning på Instituttet, stammer fra en forskningsstation i Guinea-Bissau, Vestafrika, Bandim Health Project, og fra forskningsaktiviteter i Grønland. 

Biobanker

Biologiske prøver fra større befolkningsgrupper kan give forskere præcise oplysninger om de påvirkninger, befolkningen er udsat for, f.eks. gennem miljøet eller via kost og medicin. På Statens Serum Institut udfører vi epidemiologisk forskning, der benytter sig af de ressoucer, vi f.eks. har i Danmarks Nationale Biobank. Forskningen udføres i tæt samarbejde med en række nationale og internationale laboratorier.

Hvad er epidemiologi?

Den moderne epidemiologi er en forskningsdisciplin, som blev udviklet under udforskningen af de store epidemier i midten af det 19. århundrede. Dengang såvel som i dag er epidemiologi central for vores forståelse af sygdoms- og helbredsproblemers forekomst, årsager og konsekvenser.

 

Sidst redigeret 8. marts 2017

Kontakt

 

Mads Melbye
Professor, dr.med.

Tlf. 3268 3163


Annemette Kristensen
PA

Tlf.: 3268 3164