Forskningsområder

SSI er en af Danmarks største forskningsinstitutioner på sundhedsområdet, og huser flere internationalt førende forskningsgrupper.

SSI’s forskningsindsats er fokuseret på områderne diagnostik i relation til forebyggelse og behandling, epidemiologisk overvågning og forskning samt vaccineforskning.

Diagnostik med fokus på forebyggelse og behandling

I mere end 100 år har SSI forsket i og udviklet diagnostiske metoder til påvisning af en bred vifte af sygdomme med særlig fokus på infektionssygdomme og medfødte sygdomme, samt på genetiske og immunologiske sygdomme. Hovedsigtet er at påvise sygdomme eller sygdomsanlæg, så forebyggelse og behandling kan forhindre varige skader.

SSI er Danmarks centrallaboratorium, og er det eneste sted i landet, hvor en række specialiserede analyser udføres. SSI huser tillige den nationale screeningsbank for medfødte sygdomme og har centrale funktioner inden for det sygehushygiejniske område. 

Forskningen i tal

  • SSI anvender hvert år mere end 20 % af omsætningen på forskning og udvikling. I 2015 svarede det til 363 mio. kr. Heraf stammede over 186 mio. kr. fra danske og internationale fonde.
  • SSI publicerede 424 videnskabelige artikler i 2015.
  • SSI bidrager hvert år med et stort antal specialestuderende og Ph.D'ere samt doktordisputatser.

Epidemiologisk overvågning og forskning

SSI overvåger forekomsten af infektionssygdomme og antibiotikaresistens i Danmark og har en lang tradition for epidemiologisk forskning, dvs. forskning, der fokuserer på sygdoms- og helbredsproblemers forekomst, årsager og konsekvenser.

Kerneområderne inden for SSI’s epidemiologiske forskning er infektionssygdomme, genetiske sygdomme, effekter og bivirkninger af vaccination og lægemidler, allergisk sygdom samt sygdomme, der opstår i fostertilværelsen og i de første leveår. 

Vaccineforskning

SSI investerer målrettet i forskning og udvikling af nye og innovative vacciner mod blandt andet tuberkulose, klamydia, malaria og HIV. Et vigtigt forskningsområde er udviklingen af adjuvanser, dvs. indholdsstoffer, der kan forstærke effekten af en vaccine. Som led i vaccineforskningen udvikler SSI også nye og forbedrede diagnostiske metoder og reagenser og er blandt de førende i udviklingen af nye måder at påvise tuberkulose.

Sidst redigeret 31. marts 2016