Forskningsafdelinger

Forskningen på Statens Serum Institut  (SSI) varetages i en række afdelinger fordelt på SSI’s tre kerneområder: Epidemiologi, Diagnostik & Infektionskontrol og Vaccineforskning. I mange af SSI's forskningsafdelinger går forskning hånd i hånd med både sygdomsovervågning og produktudvikling.

Epidemiologisk forskning

Danmark har en lang tradition for epidemiologisk forskning, dvs. forskning der fokuserer på sygdoms- og helbredsproblemers forekomst, årsager og konsekvenser. På Afdeling for Epidemiologisk Forskning anvender man særligt de enestående danske registre til at belyse sygdommes forekomst og årsager - og i de senere år stadigt oftere i kombination med prøver fra biobanker.

Diagnostik & Infektionskontrol

Inden for det mikrobiologiske område er undersøgelser af sammenhængen mellem infektioner og sygdom i fokus. Fire afdelinger fra denne sektor er især aktive på forskningsområdet.

Afdeling for Mikrobiologi & Infektionskontrol forsker inden for områderne bakteriologi, parasitter og svampe i sammenhængen mellem infektion og sygdom, molekylær evolution og nye metoder til smitteopsporing. Afdelingen forsker også i sammenhængen mellem antibiotikaforbrug og udvikling af resistens samt infektionshygiejniske tiltags betydning for smittespredning.

Afdelingerne for Medfødte Sygdomme (MS) og Autoimmunologi og Markører (AM) forsker i udvikling og forbedring af markører for effekten af biologisk medicin samt diagnostik af kroniske og medfødte sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme samt cancer, malaria, hjertelidelser og andre genetisk betingede lidelser. MS afdelingen er ansvarlig for Dansk Center for Neonatal Screening (PKU-biobanken) og begge afdelinger har stor forskningsaktivitet inden for metodeudvikling i analytisk kemi omkring de sygdomme, der udvikles markører for.

Nationalt Referencelaboratorium for TB & Mykobakterier foretager diagnostik, overvågning og forskning inden for områderne tuberkulose (TB) og non-tuberkuløse mykobakterier (NTM.) Der anvendes mikrobiologiske, molekylærbiologiske, immunologiske og farmakologiske metoder. Læs mere om SSI's forskning i tuberkulose.  

Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik og Virologis forskning er koncentreret om områder, der understøtter afdelingens diagnostik og smitteberedskab. Forskningsområderne omhandler resistensforhold under antiviral behandling, molekylær epidemiologi, virusimmunitet samt patogenese.

Vaccineforskning

Afdelingen for Infektionsimmunologi forsker i samspillet mellem vært og mikroorganisme for at opnå viden, der kan danne grundlag for nye vacciner mod en række alvorlige infektionssygdomme. Afdelingens største indsats ligger indenfor klamydia og tuberkulose samt udvikling af adjuvanser, dvs. indholdsstoffer, der kan forstærke effekten af en vaccine.

Vaccineudviklingsafdelingen har som sine vigtigste arbejdsområder, at

  • forbedre fremstillingsprocesser for kendte vacciner med særlig vægt på at eliminere uønskede ingredienser og forbedre udbytter
  • udvikle fremstillingsprocesser samt formulering og analysering af nye biologiske produkter og fremstilling af disse til kliniske studier
  • teknologioverføre fremstillingsprocesser samt analyser både eksternt og internt
  • udvikle nye kombinationsvacciner fra kendte vacciner ved at kombinere og/eller klinisk dokumentere nye anvendelser
  • udarbejde klinisk dokumentation af såvel nye som eksisterende biologiske produkter
Sidst redigeret 6. april 2016