Research departments

PDF-ikonPrintikon

Epidemiologic studies of rotavirus infection in Guinea-Bissau, West Africa

Doctor of Medical Science thesis, 2002

 

By Thea Kølsen Fischer
Department of Epidemiology Research
Statens Serum Institute

 

[In Danish only]
Diarresygdomme er en af de hyppigste årsager til sygelighed blandt små børn verden over, og af verdens fødselskohorte på ca 135 millioner børn, forventes 12 millioner at dø inden 5 års alderen, og ca 2.9 millioner af disse dødsfald vil være forårsaget af diarresygdomme. Rotavirus er en af de hyppigste årsager til alvorlig, akut dehydrerende småbørnsdiarre, og virus er identificeret som årsag i 25-70% af diarretilfælde blandt hospitaliserede børn. Rotavirus er estimeret til at forårsage omtrent 450 000 dødsfald årligt blandt yngre børn verden over, men 75-85% af dødsfald finder sted i verdens fattigste lande. Således udgør antallet af nyfødte i de afrikanske lande syd for Sahara omtrent 16% af verdens fødselskohorte, men omtrent 33% af de årlige dødsfald der skyldes rotavirus infektioner finder sted alene blandt børn i denne region.

Rotavirus infektion kan manifestere sig på mange måder fra den asymptomatiske infektion til den pludseligt indsættende voldsomme diarre hos et mindre barn evt. ledsaget af opkastninger og feber. Stort set alle børn har oplevet en rotavirus infektion inden deres 2 års fødselsdag, og man ved fra flere overvågnings-studier at en rotavirus infektion beskytter mod senere infektion og diarre. Desværre er graden af beskyttelse meget varierende fra studie til studie, men generelt beskytter en infektion imod svær sygdom ved eventuel re-infektion og princippet om beskyttelse er udnyttet i fremstillingen af vacciner mod rotavirus diarre. Rotavirus sygdom kan ikke alene kontrolleres ved almindelige hygiejniske initiativer, såsom rent drikkevand og forbedret hånd og toilet hygiejne. Derfor prioriteres udviklingen og distributionen af effektive vacciner meget højt af blandt andre verdenssundhedsorganisationen WHO og verdens vaccine initiativ programmet GAVI.

For at udforske rotavirus infektioners epidemiologiske karakteristika i et af verdens fattigste lande, og bruge dette land som model for andre udviklingslande med henblik på at vurdere disease burden af rotavirus infektion og effekten af introduktion af rotavirus vaccine i befolkningen, udførtes intensive studier af rotavirus-associeret sygelighed og dødelighed, virus stamme molekylær biologisk karakteristik samt vurdering af naturlig opnået beskyttelse mod reinfektion og sygdom ved omfattende populationsstudier i Guinea-Bissau, Vest Afrika. Denne afhandling beskriver resultater fra 5 publicerede og en indsendt artikel der omhandler rotavirus’ epidemiologi og molekylær biologi i et Vest Afrikansk studie område.

Last revised 29 June 2010