Klinisk information

Statens Serum Institut (SSI) er Danmarks diagnostiske centrallaboratorium. SSI's højt specialiserede viden vedligeholdes og udbygges kontinuerligt.

Den teknologiske udvikling giver til stadighed mulighed for bedre diagnostik. SSI forsker i anvendelsen af de nyeste genforstærknings-teknikker til forbedring af eksisterende og udvikling af nye diagnostiske ydelser. Foruden metodeforskning og bred anvendelse af resultaterne på SSI's diagnostiske aktivitetsområder, udvikler vi specialiseret diagnostik på specifikke områder.

Præ- og neonatal diagnostik

Et af SSI's særlige indsatsområder er præ- og neonatal diagnostik. Målet er at tilbyde sundhedsvæsnet og befolkningen både hurtigere og mere komplikationsfri opdagelse af defekter hos fostre og nyfødte. En del af disse sygdomme kan behandles, hvis de opdages i tide.

Læs mere om neonatal diagnostik.

Sidst redigeret 31. maj 2018