Testosteron (frit) (R-nr. 5041)

Indikation

Frit testosteron giver et bedre billede af det biologisk aktive testosteron end bestemmelse af total- testosteron (R-nr. 515), da testosteron i blod binder sig til sexualhormonbindende globulin (SHBG) og albumin.

Hos kvinder: Viriliserende lidelser af enhver art (hirsutisme, virilisme).

Hos mænd: Nedsat testisfunktion, impotens, infertilitet, andropause.

Hos børn: Pubertas præcox, pubertas tarda.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 3 mL
  • Serum 1 mL

Testosteron udviser kun små døgnsvingninger, men prøven bør tages om formiddagen.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Klinisk biokemi" (grøn kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Sendes i tørglas med beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

nmol/L.
Omregning til den ældre enhed, ng/100 mL, fås ved at gange med 28,8.

Svartid

Svar afgives 3 - 4 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hos kvinder: Forhøjet serumværdi kan ses ved ovarielt betinget hirsutisme. Ved adrenal hirsutisme kan værdien være normal eller marginalt forhøjet. Ved konstitionel hirsutisme ses normal værdi.

Ikke proteinbundet (frit) testosteron 
Persongruppe  Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 0.014 nmol/L 0.006 - 0.034 nmol/L
Kvinder efter menopausen 0.009 nmol/L 0.005 - 0.019 nmol/L
Piger 9 - 11 år  0.003 nmol/L 0.0008 - 0.013 nmol/L
Drenge 9 - 11 år  0.002 nmol/L 0.0007 - 0.006 nmol/L
Mænd 20 - 50 år  0.4 nmol/L  0.24 - 0.69 nmol/L 
Mænd 50 - 70 år  0.32 nmol/L  0.17 - 0.59 nmol/L 

Seksualhormon-bindende globulin 
Persongruppe  Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 83 nmol/L  41 - 170 nmol/L
Kvinder efter menopausen 100 nmol/L 46 - 240 nmol/L
Piger 9 - 11 år  120 nmol/L  55 - 260 nmol/L
Drenge 9 - 11 år  150 nmol/L  77 - 280 nmol/L
Mænd 20 - 50 år  43 nmol/L  24 - 77 nmol/L
Mænd 50 - 70 år  68 nmol/L  32 - 140 nmol/L 

Total testosteron 
Persongruppe Middelværdi Grænser
Kvinder i fertil alder 1.0 nmol/L 0.55 - 1.8 nmol/L
Kvinder efter menopausen 0.94 nmol/L 0.52 - 1.7 nmol/L
Piger 9 - 11 år  0.35 nmol/L 0.11 - 1.1 nmol/L
Drenge 9 - 11 år  0.27 nmol/L 0.09 - 0.80 nmol/L
Mænd 20 - 50 år  16.8 nmol/L 10.3 - 27.4 nmol/L
Mænd 50 - 70 år  14.6 nmol/L 8.4 - 25.4 nmol/L

Sensitivitet og specificitet

Proteinbundet og frit testosteron ekstraheres fra serum og bestemmes med kromatografi i forbindelse med tandem massespektrometri. Herved elimineres matrixeffekt og der opnås en yderst specifik bestemmelse af total testosteron, der ligger til grund for beregningen af frit testosteron, se undersøgelsens princip.

Måleområde og måleusikkerhed

  Måleområde Måleusikkerhed
SHBG 0,1 - 250 nmol/L < 10 % 
Testosteron 0,1 - 100 nmol/L < 15 % over 0,5 nmol/L
< 20 % under 0,5 nmol/L 
Testosteron, frit  NA   

Undersøgelsens princip

Testosteron (proteinbundet og frit) ekstraheres fra serum og bestemmes med kromatografi i forbindelse med tandem massespektrometri. Seksualhormon-bindende globulin bestemmes ved en immunfluorimetrisk metode. Frit (ikke proteinbundet) testosteron beregnes ud fra testosteron og det seksualhormon-bindende globulin (ref. Vermeulen A et al. 1999 J Clin Endocrin Metab. 84,3666-3672).

Synonym

f-testosteron, ikke-proteinbundet testosteron

Bestillingskode

NPU03549 P—Testosteron(frit); stofk. = ? nmol/L

Svarkode

NPU03419 P—Sexualhormonbindende globulin; stofk. = ? nmol/L
NPU03543 P—Testosteron; stofk. = ? nmol/L
NPU03549 P—Testosteron(frit); stofk. = ? nmol/L

Sidst redigeret 10. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3878


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT