PDF-ikonPrintikon

Immunglobulin klasser og IgG subklasser i serum (R-nr. 561)

Indikation

Udredning af immunstatus ved klinisk begrundet formodning om immundefekt, fx. pga. hyppige, recidiverende eller kroniske infektioner. Specielt i luftveje og især hos børn. Ønske om bestemmelse af IgG subklasse koncentrationer ved påvist lav serumkoncentration af IgA og infektionstilbøjelighed. Doseringsvejledning ved i.v. eller i.m. behandling med immunglobulin. Monitorering af cirkulerende immunglobuliner efter knoglemarvstransplanation. Udredning af IgG M-komponent.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum 2 mL serum
  • Plasma 2 mL
  • Blod 5 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 15 "Immunologi" (lys lilla kant).

Klik her for printe rekvisitionsblanket nr. 15 "Immunologi" 
- Udfyld rekvirentoplysninger
- Skriv ID nr. på den printede blanket og tilsvarende på prøven/er

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Koncentrationerne af IgM, IgA, IgG samt de fire IgG subklasser gives i g/L, og de respektive aldersafhængige referenceintervaller angives.

Svartid

Svar afgives 1 - 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Pga. maternelt IgG er koncentrationen af total IgG høj ved fødslen, men faldende de første 1 - 6 levemåneder. Produktionen af barnets egne immunglobuliner er lav ved fødslen, men stiger efterhånden som barnets erhvervede immunsystem modnes. Koncentrationerne når voksenniveau i følgende aldre: IgM ca. 1 - 2 år, IgG1 og IgG3 ca. 2 - 4 år, IgG2 og IgG4 ca. 6 - 10 år samt IgA ved puberteten. Meget lav koncentration af IgG2 er fundet hos børn og unge med recidiverende luftvejsinfektioner og normale serumkoncentrationer af total IgG, IgA og IgM. Vedr. behandling med immunglobulin: Analyserne afslører evt. forøget omsætningshastighed for en IgG subklasse. Efter knoglemarvstransplantation repræsenterer det nydannede oligoklonale IgG ikke altid alle 4 subklasser. 

2,5 og 97,5 percentiler. I nogle af aldersgrupperne er der kun få undersøgte børn som normalpersoner. 

Immunoglobuliner
Alder IgG (g/L) IgA (g/L)  IgM (g/L) 
Ved fødslen 6,4 - 16,1 < 0,07  0,06 - 0,25 
1 md. 2,5 - 9,1 < 0,07 - 0,53  0,20 - 0,87 
2 mdr. 2,1 - 6,0 < 0,07 - 0,47  0,17 - 1,05 
3 mdr. 1,8 - 5,8 < 0,07 - 0,46  0,24 - 0,89 
4 mdr. 2,0 - 6,6 < 0,07 - 0,73  0,27 - 1,01 
5 mdr. 1,7 - 8,1 0,08 - 0,84  0,33 - 1,08 
6 mdr. 2,2 - 7,0 0,08 - 0,68  0,35 - 1,02 
7 - 9 mdr. 2,2 - 9,0 0,11 - 0,90  0,34 - 1,26 
10 - 12 mdr. 2,9 - 10,7 0,16 - 0,84  0,41 - 1,49 
1 år 3,5 - 12,1 0,14 - 1,06  0,43 - 1,73 
2 år 4,2 - 10,5 0,14 - 1,23  0,48 - 1,68 
3 år 4,4 - 11,4 0,22 - 1,59  0,47 - 2,0 
4 - 5 år 4,6 - 12,4 0,25 - 1,54  0,43 - 1,96 
6 - 8 år 6,3 - 12,8 0,33 - 2,02  0,48 - 2,07 
9 - 10 år 6,1 - 15,7 0,45 - 2,36  0,52 - 2,42 
Voksne 6,4 - 13,5 0,70 - 3,12  0,56 - 3,52 

Reference:
Reference intervals for serum IgG, IgA, IgM, C3, and C4 as determined by rate nephelometry. Clin Chem. 1982 Jan;28(1):126-8.

IgG sub-klasser
Alder IgG1 (g/L)  IgG2 (g/L)  IgG3 (g/L)  IgG4 (g/L) 
6 - 12 mdr. 1,4 - 6,2  0,41 - 1,30 0,11 - 0,85  < 0,02 
1 - 1,5 år 1,7 - 6,5  0,40 - 1,40  0,12 - 0,87  < 0,02 - 0,26 
> 1,5 - 2 år 2,2 - 7,2  0,5 - 1,8  0,14 - 0,91  < 0,02 - 0,41 
> 2 - 3 år 2,4 - 7,8  0,55 - 2,0  0,15 - 0,93  < 0,02 - 0,69 
> 3 - 4 år 2,7 - 8,1  0,65 - 2,2  0,16 - 0,96  < 0,02 - 0,94 
> 4 - 6 år 3,0 - 8,4  0,70 - 2,6  0,17 - 0,97  0,02 - 1,16 
> 6 - 9 år 3,5 - 9,1  0,85 - 3,3  0,2 - 1,04  0,03 - 1,58 
> 9 - 12 år 3,7 - 9,3  1,0 - 4,0  0,22 - 1,09  0,04 - 1,90 
> 12 - 18 år 3,7 - 9,1  1,1 - 4,9  0,24 - 1,16  0,052 - 1,96 
Voksne 2,8 - 8,0  1,2 - 5,7  0,24 -1,25  0,052 - 1,25 

Reference:
IgG subclass concentrations in certified reference material 470 and reference values for children and adults determined with the binding site reagents. Clin Chem. 2003 Nov;49(11):1924-9.

Måleområde og måleusikkerhed

Analyse Måleområde (g/L) Måleusikkerhed i %*
IgG 0,08 - 46 15
IgM 0,05 - 6,4 19
IgA 0,07 - 8 15
IgG1 0,05 - 27 18
IgG2 0,09 - 11 17
IgG3 0,0019 - 2,1 15
IgG4 0,0036 - 3,3 20

* Ekspanderet måleusikkerhed med en dækningsfaktor, k = 2. Inklusiv præanalytiske bidrag.

Undersøgelsens princip

Koncentrationerne af total IgG, IgA, IgM og IgG1-4 bestemmes ved immunnefelometri. Koncentrationerne er relateret til CRM 470 internationalt referencemateriale, BCR.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

NPU19806 P—Immunglobulin G-subklasse; massek.(liste)

Svarkode

NPU19795 P—Immunglobulin A; massek. = ? g/L
NPU19814 P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L
NPU19817 P—Immunglobulin G1; massek. = ? g/L
NPU19818 P—Immunglobulin G2; massek. = ? g/L
NPU19819 P—Immunglobulin G3; massek. = ? g/L
NPU19820 P—Immunglobulin G4; massek. = ? g/L
NPU19825 P—Immunglobulin M; massek. = ? g/L

Sidst redigeret 23. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Autoimmunologi og Markører

Tlf.: 3268 8600


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT