PDF-ikonPrintikon

17-Hydroxyprogesteron (R-nr. 508)

Indikation

Formodning om adrenogenitalt syndrom (AGS), kontrol af behandling for AGS.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum 1 mL
  • Blod uden tilsætning 3 mL

Om formiddagen kl. 8 - 10. Diagnostisk prøve fra menstrueret kvinde bør tages i follikulærfasen.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 5 "Klinisk biokemi" (grøn kant).

Svar

nmol/L.

Svartid

Svar afgives 3 - 4 uger efter prøvens modtagelse.

Hastesvar: Kun efter telefonisk aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Koncentrationen er lav hos kvinder efter menopausen og hos børn, dog er koncentrationen forhøjet i første leveuger. I menstruationscyklus er niveauet lavt i follikulærfasen. I forbindelse med ovulationen stiger indholdet til et maksimum midt i lutealfasen og falder derefter igen. Koncentrationen er stærkt forhøjet ved ubehandlet kongenit adrenogenitalt syndrom (AGS) med 21-hydroxylase defekt. Ved late-onset AGS ses en forhøjelse, dog oftest mindre end ved egentligt AGS. Basale værdier over 9 nmol/l indikerer AGS, og stimulationstest af binyrebarken med Synacthen kan være indiceret. Stærk forhøjet koncentration af 17-hydroxyprogesteron i området 30 nmol/l en time efter i.v. indgift af Synacten indikerer 21-hydroxylase defekt (Reproductive Endocrinology 5th Edition).


nmol/L
Persongruppe Normalområde
Børn Født præmaturt < 30
Født til termin, 1. leve måned < 19
6 måneder - pubertet < 4

nmol/L
Persongruppe Normalområde
Kvinder Follikulærfase < 3
Lutealfase < 10
Efter menopausen < 2
Mænd < 8

Bemærkning

Forandringer som ved late-onset AGS kan ses hos i øvrigt raske personer uden kliniske symptomer.
Det kan være indiceret at bestemme cortisol eller 11-DOC sammen med 17-hydroxyprogesteron. Se også androgen status hvor 17-hydroxyprogesteron indgår.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde Måleusikkerhed
0,1 - 100 nmol/L < 30 % over 0,5 nmol/L
< 40 % under 0,5 nmol/L

Undersøgelsens princip

17-hydroxyprogesteron ekstraheres fra serum med on-line ekstraktion og bestemmes med søjle-kromatografi efterfulgt af tandem massespektrometri. Herved elimineres matrix effekt og interferens fra andre steroider og analyserne er præcise og akkurate også i lave koncentrationsområder. Resultaterne er direkte sammenlignelige med resultater fra andre laboratorier hvor der anvendes samme princip.

Bestillingskode

NPU02460 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L

Svarkode

NPU02460 P—17-Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L

Sidst redigeret 10. januar 2017

Søg diagnostisk undersøgelse

Eller

Kontakt

Medfødte Sygdomme
Hormonlaboratoriet

Tlf.: 3268 8600
Fax: 3268 3878


Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig DIAGNOSTIK-NYT